BEZ OPONY | WITHOUT A CURTAIN

“bez opony | without a curtain” - cyklus moderovaných prezentácií tvorby a autorských prístupov najvýznamnejších súčasných vizuálnych umelcov v galérii Schemnitz.

I keď ich mená pozná skoro každý (minimálne počul), ich tvorbu, cestu, skúsenosti a postoje skutočne pozná málokto. Naprieč generáciami patria k tomu najlepšiemu čo doma máme a poznať by ich mal rozhodne každý. Uvedomujeme si, že priniesť do Galérie Schemnitz výstavné projekty najvýznamnejších súčasných umelcov je dlhá cesta. Napriek tomu je našou úlohou sprostredkovať kontakt s tým (v určitom slova zmysle) najdôležitejším čo „doma” máme. Forma koncepčne pripravených prezentácií, i za účasti autorov a odborne moderovaných rozhovorov je efektívnou cestou, ako priblížiť tvorbu našich „dôležitých” autorov odbornému publiku, študentom, či laickej verejnosti. Pokiaľ to je možné, dôležitým faktorom je účasť samotného autora. Rozprávať sa bude nie len o výstavách a medzníkoch ktoré sú viditeľné (pred oponou) ale i o veciach a procesoch pred očami verejnosti ukrytými (za oponou). Programy pripravia a budú moderovať významní slovenskí kurátori či teoretici umenia v spolupráci s autormi.

Dlhodobou snahou Galérie Schemnitz je popri výstavných projektoch prinášať pravidelne atraktívne a kvalitné vzdelávacie programy či prednáškové cykly a výrazne prispievať k šíreniu povedomia o súčasnom umení aj do širšieho regiónu. Neustále hľadáme spôsoby ako to robiť čo najatraktívnejšie, najefektívnejšie a s čo najväčším dosahom. Preto systematicky budujeme okruh pravidelných návštevníkov či odberateľov budovaného obsahu a výstupy šírime ďalej k registrovaným odberateľom, na školy prostredníctvom vyučujúcich i študentov.

Cyklus prezentácií “bez opony” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeia.

Martin KNUT

Schemnitz Gallery, 24.1.2019 o 16:00 hod.
Pripravil a moderuje Richard Gregor

Združenie na podporu umenia – terra artis pokračuje v januári v realizácii svojho vzdelávacieho cyklu „bez opony“, v ktorom interaktívnym spôsobom predstavuje významných súčasných vizuálnych umelcov. Prezentáciu realizuje vždy kurátor spolu so samotným umelcom a jej súčasťou je debata s divákmi. V prvej prezentácii predstavil Juraj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú, v druhej Zuzana Duchová umelecké zoskupenie Kundy Crew a v tretej nám Richard Gregor predstaví tvorbu Martina Knuta.

Richard Gregor je historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Katedre dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite v Trnave (Universitas Tyrnaviensis), kde je aktuálne interným študentom doktorandského štúdia. Pracuje ako kurátor v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíně.

Martin Knut je maliar, výtvarník, marketingový stratég a filantrop. Už viac než 20 rokov pracuje aj pre 3.sektor ako komunikačný konzultant. Pätnásť rokov viedol zastúpenie nadnárodnej komunikačnej agentúry na Slovensku PUBLICIS/KNUT. V roku 1999 spoluzakladal a dodnes vedie Ligu za duševné zdravie. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí. Bol členom správnej rady Galerie Danubiana a dnes zastupuje verejnosť v správnej rade VŠVU.

Martin Knut sa vrátil k maľbe po približne dvadsaťročnej pauze, a to v roku 2011. Nadviazal na svoju predchádzajúcu poetiku, no už na prvý pohľad vidíme odlišnú ľudskú zrelosť, s ktorou k novým plátnam pristupuje. Centrom jeho malieb je spravidla subtílna komiksová postava, ktorá, ako nám napovedajú názvy diel, je účastná filozoficko-moralistických situácií. Dalo by sa povedať, že zlomových, alebo hraničných. V humanistickom étose spočíva najväčší prínos Knutovho návratu k maľbe. Farebná škála, ktorú Knut používa, t. j. zemité odtiene vo vyváženej koloristickej harmónii, majú miestami až terapeutickú hodnotu.

Kundy Crew

Schemnitz Gallery, 11.12.2018 o 16:00 hod.
Pripravila a moderuje Zuzana Duchová

Združenie na podporu umenia – terra artis pokračuje v decembri v realizácii svojho vzdelávacieho cyklu „Bez opony“, v ktorom interaktívnym spôsobom predstavuje troch významných súčasných vizuálnych umelcov. Prezentáciu realizuje vždy kurátor spolu so samotným umelcom a jej súčasťou je debata s divákmi. V prvej prezentácii predstavil Juraj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú. V druhej prezentácii nám kurátorka Zuzana Duchová predstaví nielen jedného vizuálneho umelca, ale tentokrát to bude umelecká skupina, ktorá nesie názov Kundy crew.

Ľudovo-tvorivá skupina Kundy crew vznikla v roku 2010 ako neformálne zoskupenie nahnevaných dievčat, ktoré sa rozhodli zobrať svojim starým mamám aj tú poslednú zábavku a začali vyšívať. Vo svojich výšivkách sa venujú témam feministickým, antifašistickým, mizantropickým, vážnym, smiešnym, aktuálnym. Kríživková výšivka, ako tradičná technika, ktorú si pre zaznamenávanie svojich posolstiev zvolili, v sebe nesie určitý konzervativizmus. V tomto spojení sa ale stáva nositeľkou radikálnych posolstiev a pomáha vytvárať nové „tradície“, ktoré nie sú založené na predsudkoch a stereotypoch. Kundy crew majú dnes štyri členky a za sebou punkové posedenia i vážne výstavy v Prahe, Viedni, Budapešti, Bratislave a ďalších mestách. Na prezentácii v Banskej Štiavnici sa dozvieme ako vznikajú námety a možno dôjde aj na kratší workshop.

Kateřina ŠEDÁ

9. okóbra 2018 o 16:00 hod v Galérii Schemnitz.
Pripravil a moderuje Juraj Čarný

download.jpg

Kateřina Šedá je dnes vo svete asi najrešpektovanejšou českou výtvarníčkou. Pôsobí v priestore sociálneho dizajnu a sociálnej architektúry. Šokuje invenčnosťou, netradičnosťou aj úprimnosťou svojich projektov. Spája paradoxne nespojiteľné – vytvára porozumenie medzi ľuďmi, ktorí za normálnych okolností stoja na opačnej strane “plota”. 

Kateřina Šedá is probably the most respected Czech artist in the world today. She is active in social design and social architecture, and her projects are often shocking due to their inventive and non-traditional nature, and honesty. She combines paradoxically un-combinable things, creating understanding between people who normally “stand on different sides of the fence”. 

Moderovaná debata v Galérii Schemnitz predstaví 3 aktuálne projekty, ktoré Kateřina Šedá realizuje:

  1. EXPO – najväčšiu Česko-slovenskú zoznamku v dejinách, 

  2. Bedřichovice nad Temží – moravskú dedinku, ktorú sériou intervencii pretvára na Londýn, a 

  3. UNES-CO – projekt pre 16. Bienále architektúry v Benátkach, v ktorom zamestnáva bežných ľudí a ponúka im ubytovanie a plat za to, že žijú normálny život. Pokúša sa riešiť zdanlivo neriešiteľný problém drastického vysídľovania miest zapísaných na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Pôvodní obyvatelia tu žiť nechcú, alebo nemôžu. Ich domovy sa postupne pretvárajú na akýsi skanzen, permanentne okupovaný a zaplavovaný davmi turistov. Tí v snahe zažiť/vidieť čo najviac sa často k miestnym obyvateľom nesprávajú s rešpektom a ich život sa v historických lokalitách stáva neznesiteľným. Inšpirovaná problémami Benátok, Šedá pripravila projekt pre Český Krumlov – historické mesto, v ktorom žije stále menej miestnych obyvateľov.

The facilitated discussion in the Schemnitz Gallery will present three of Kateřina Šedá’s most recent projects:

  1. EXPO – the largest Czecho-Slovak dating list in the (former) country’s history; 

  2. Bedřichovice nad Temží – a Moravian village, which she is transforming into London through a series of interventions; and 

  3. UNES-CO – a project for the 16th Biennale of architecture in Venice, where Kateřina employs ordinary people, offering them accommodation and a salary just for living a normal life. She is trying to solve a seemingly unsolvable problem, the drastic depopulation process taking place in towns inscribed on UNESCO’s Cultural Heritage List. People native to these places do not want to or cannot live in them anymore. Their homes are gradually changing into a kind of open-air museum, permanently flooded by crowds of tourists. The visitors, in an effort to see/experience as much as possible, do not show respect to the local people, turning their lives in these historical locations into a nightmare. Inspired by problems this issue is causing in Venice, Kateřina Šedá has prepared a project for Český Krumlov – a historical town in the Czech Republic, where the number of local people is in decline.

Kateřinana Šedá (1977) je česká vizuálna umelkyňa, ktorej práca má blízko k sociálnej architektúre. V rokoch 1999-2005 absolvovala Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora Vladimíra Kokoliu. Je autorkou množstva sociálne koncipovaných projektov ktoré realizovala v Českej Republike aj v zahraničí. K vytvoreniu samostatného projektu ju prizvali napríklad IHME v Helsinkách (2016), SFMOMA v San Francisku (2013-2014), Tate Modern v Londýne (2011) a mnohé ďalšie. Vystavovala napríklad v MMOMA v Moskve (2016), na Echigo-Tsumari Art Trienale v Japonskom Tokamachi (2015), na Bienale di Venezia v Benátkach (2013) v Kunstmuseum Luzern (2012), v Mori Art Museum v Tokyu (2010), New Museum v New Yorku (2009), na Manifesta 7 v Bolzáne (2008), na 5. Berlin Bienale (2008), v Renaissance Society v Chicagu (2008) alebo na Documenta 12 v Kassele (2007).

Jej práce obdržali množstvo ocenení: Magnesia Litera za publicistiku (Česká Republika), TAKU Production Prize (Fínsko), Nejkrásnejší české knihy roka (Česká Republika), Contemporary Art Society Award (Anglicko), Cena Jindřicha Chalupeckého (Česká Republika), Fluxus Award (Nemecko) Essl Award (Rakúsko) a ďalšie.

Vydala vyše tridsať kníh a publikácií, v ktorých detailne mapuje jednotlivé projekty. O svojej práci prednáša nielen na školách, v kultúrnych domoch a v galériách, ale aj na dedinách a v menších mestách, kde sa snaží svoju činnosť priblížiť čo najširšiemu pubiku a tým ho podnietiť k vlastnej aktivite.