BEZ OPONY | WITHOUT A CURTAIN

“bez opony | without a curtain” - cyklus moderovaných prezentácií tvorby a autorských prístupov najvýznamnejších súčasných vizuálnych umelcov v galérii Schemnitz.

I keď ich mená pozná skoro každý (minimálne počul), ich tvorbu, cestu, skúsenosti a postoje skutočne pozná málokto. Naprieč generáciami patria k tomu najlepšiemu čo doma máme a poznať by ich mal rozhodne každý. Uvedomujeme si, že priniesť do Galérie Schemnitz výstavné projekty najvýznamnejších súčasných umelcov je dlhá cesta. Napriek tomu je našou úlohou sprostredkovať kontakt s tým (v určitom slova zmysle) najdôležitejším čo „doma” máme. Forma koncepčne pripravených prezentácií, i za účasti autorov a odborne moderovaných rozhovorov je efektívnou cestou, ako priblížiť tvorbu našich „dôležitých” autorov odbornému publiku, študentom, či laickej verejnosti. Pokiaľ to je možné, dôležitým faktorom je účasť samotného autora. Rozprávať sa bude nie len o výstavách a medzníkoch ktoré sú viditeľné (pred oponou) ale i o veciach a procesoch pred očami verejnosti ukrytými (za oponou). Programy pripravia a budú moderovať významní slovenskí kurátori či teoretici umenia v spolupráci s autormi.

Dlhodobou snahou Galérie Schemnitz je popri výstavných projektoch prinášať pravidelne atraktívne a kvalitné vzdelávacie programy či prednáškové cykly a výrazne prispievať k šíreniu povedomia o súčasnom umení aj do širšieho regiónu. Neustále hľadáme spôsoby ako to robiť čo najatraktívnejšie, najefektívnejšie a s čo najväčším dosahom. Preto systematicky budujeme okruh pravidelných návštevníkov či odberateľov budovaného obsahu a výstupy šírime ďalej k registrovaným odberateľom, na školy prostredníctvom vyučujúcich i študentov.

Cyklus prezentácií “bez opony” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeia.