Kateřina ŠEDÁ

9. okóbra 2018 o 16:00 hod v Galérii Schemnitz.
Pripravil a moderuje Juraj Čarný

download.jpg

Kateřina Šedá je dnes vo svete asi najrešpektovanejšou českou výtvarníčkou. Pôsobí v priestore sociálneho dizajnu a sociálnej architektúry. Šokuje invenčnosťou, netradičnosťou aj úprimnosťou svojich projektov. Spája paradoxne nespojiteľné – vytvára porozumenie medzi ľuďmi, ktorí za normálnych okolností stoja na opačnej strane “plota”. 

Kateřina Šedá is probably the most respected Czech artist in the world today. She is active in social design and social architecture, and her projects are often shocking due to their inventive and non-traditional nature, and honesty. She combines paradoxically un-combinable things, creating understanding between people who normally “stand on different sides of the fence”. 

Moderovaná debata v Galérii Schemnitz predstaví 3 aktuálne projekty, ktoré Kateřina Šedá realizuje:

  1. EXPO – najväčšiu Česko-slovenskú zoznamku v dejinách, 

  2. Bedřichovice nad Temží – moravskú dedinku, ktorú sériou intervencii pretvára na Londýn, a 

  3. UNES-CO – projekt pre 16. Bienále architektúry v Benátkach, v ktorom zamestnáva bežných ľudí a ponúka im ubytovanie a plat za to, že žijú normálny život. Pokúša sa riešiť zdanlivo neriešiteľný problém drastického vysídľovania miest zapísaných na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Pôvodní obyvatelia tu žiť nechcú, alebo nemôžu. Ich domovy sa postupne pretvárajú na akýsi skanzen, permanentne okupovaný a zaplavovaný davmi turistov. Tí v snahe zažiť/vidieť čo najviac sa často k miestnym obyvateľom nesprávajú s rešpektom a ich život sa v historických lokalitách stáva neznesiteľným. Inšpirovaná problémami Benátok, Šedá pripravila projekt pre Český Krumlov – historické mesto, v ktorom žije stále menej miestnych obyvateľov.

The facilitated discussion in the Schemnitz Gallery will present three of Kateřina Šedá’s most recent projects:

  1. EXPO – the largest Czecho-Slovak dating list in the (former) country’s history; 

  2. Bedřichovice nad Temží – a Moravian village, which she is transforming into London through a series of interventions; and 

  3. UNES-CO – a project for the 16th Biennale of architecture in Venice, where Kateřina employs ordinary people, offering them accommodation and a salary just for living a normal life. She is trying to solve a seemingly unsolvable problem, the drastic depopulation process taking place in towns inscribed on UNESCO’s Cultural Heritage List. People native to these places do not want to or cannot live in them anymore. Their homes are gradually changing into a kind of open-air museum, permanently flooded by crowds of tourists. The visitors, in an effort to see/experience as much as possible, do not show respect to the local people, turning their lives in these historical locations into a nightmare. Inspired by problems this issue is causing in Venice, Kateřina Šedá has prepared a project for Český Krumlov – a historical town in the Czech Republic, where the number of local people is in decline.

Kateřinana Šedá (1977) je česká vizuálna umelkyňa, ktorej práca má blízko k sociálnej architektúre. V rokoch 1999-2005 absolvovala Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora Vladimíra Kokoliu. Je autorkou množstva sociálne koncipovaných projektov ktoré realizovala v Českej Republike aj v zahraničí. K vytvoreniu samostatného projektu ju prizvali napríklad IHME v Helsinkách (2016), SFMOMA v San Francisku (2013-2014), Tate Modern v Londýne (2011) a mnohé ďalšie. Vystavovala napríklad v MMOMA v Moskve (2016), na Echigo-Tsumari Art Trienale v Japonskom Tokamachi (2015), na Bienale di Venezia v Benátkach (2013) v Kunstmuseum Luzern (2012), v Mori Art Museum v Tokyu (2010), New Museum v New Yorku (2009), na Manifesta 7 v Bolzáne (2008), na 5. Berlin Bienale (2008), v Renaissance Society v Chicagu (2008) alebo na Documenta 12 v Kassele (2007).

Jej práce obdržali množstvo ocenení: Magnesia Litera za publicistiku (Česká Republika), TAKU Production Prize (Fínsko), Nejkrásnejší české knihy roka (Česká Republika), Contemporary Art Society Award (Anglicko), Cena Jindřicha Chalupeckého (Česká Republika), Fluxus Award (Nemecko) Essl Award (Rakúsko) a ďalšie.

Vydala vyše tridsať kníh a publikácií, v ktorých detailne mapuje jednotlivé projekty. O svojej práci prednáša nielen na školách, v kultúrnych domoch a v galériách, ale aj na dedinách a v menších mestách, kde sa snaží svoju činnosť priblížiť čo najširšiemu pubiku a tým ho podnietiť k vlastnej aktivite.