Martin KNUT

Schemnitz Gallery, 24.1.2019 o 16:00 hod.
Pripravil a moderuje Richard Gregor

Združenie na podporu umenia – terra artis pokračuje v januári v realizácii svojho vzdelávacieho cyklu „bez opony“, v ktorom interaktívnym spôsobom predstavuje významných súčasných vizuálnych umelcov. Prezentáciu realizuje vždy kurátor spolu so samotným umelcom a jej súčasťou je debata s divákmi. V prvej prezentácii predstavil Juraj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú, v druhej Zuzana Duchová umelecké zoskupenie Kundy Crew a v tretej nám Richard Gregor predstaví tvorbu Martina Knuta.

Richard Gregor je historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Katedre dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite v Trnave (Universitas Tyrnaviensis), kde je aktuálne interným študentom doktorandského štúdia. Pracuje ako kurátor v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíně.

Martin Knut je maliar, výtvarník, marketingový stratég a filantrop. Už viac než 20 rokov pracuje aj pre 3.sektor ako komunikačný konzultant. Pätnásť rokov viedol zastúpenie nadnárodnej komunikačnej agentúry na Slovensku PUBLICIS/KNUT. V roku 1999 spoluzakladal a dodnes vedie Ligu za duševné zdravie. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí. Bol členom správnej rady Galerie Danubiana a dnes zastupuje verejnosť v správnej rade VŠVU.

Martin Knut sa vrátil k maľbe po približne dvadsaťročnej pauze, a to v roku 2011. Nadviazal na svoju predchádzajúcu poetiku, no už na prvý pohľad vidíme odlišnú ľudskú zrelosť, s ktorou k novým plátnam pristupuje. Centrom jeho malieb je spravidla subtílna komiksová postava, ktorá, ako nám napovedajú názvy diel, je účastná filozoficko-moralistických situácií. Dalo by sa povedať, že zlomových, alebo hraničných. V humanistickom étose spočíva najväčší prínos Knutovho návratu k maľbe. Farebná škála, ktorú Knut používa, t. j. zemité odtiene vo vyváženej koloristickej harmónii, majú miestami až terapeutickú hodnotu.