presentation

Kundy Crew

Schemnitz Gallery, 11.12.2018 o 16:00 hod.
Pripravila a moderuje Zuzana Duchová

Združenie na podporu umenia – terra artis pokračuje v decembri v realizácii svojho vzdelávacieho cyklu „Bez opony“, v ktorom interaktívnym spôsobom predstavuje troch významných súčasných vizuálnych umelcov. Prezentáciu realizuje vždy kurátor spolu so samotným umelcom a jej súčasťou je debata s divákmi. V prvej prezentácii predstavil Juraj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú. V druhej prezentácii nám kurátorka Zuzana Duchová predstaví nielen jedného vizuálneho umelca, ale tentokrát to bude umelecká skupina, ktorá nesie názov Kundy crew.

Ľudovo-tvorivá skupina Kundy crew vznikla v roku 2010 ako neformálne zoskupenie nahnevaných dievčat, ktoré sa rozhodli zobrať svojim starým mamám aj tú poslednú zábavku a začali vyšívať. Vo svojich výšivkách sa venujú témam feministickým, antifašistickým, mizantropickým, vážnym, smiešnym, aktuálnym. Kríživková výšivka, ako tradičná technika, ktorú si pre zaznamenávanie svojich posolstiev zvolili, v sebe nesie určitý konzervativizmus. V tomto spojení sa ale stáva nositeľkou radikálnych posolstiev a pomáha vytvárať nové „tradície“, ktoré nie sú založené na predsudkoch a stereotypoch. Kundy crew majú dnes štyri členky a za sebou punkové posedenia i vážne výstavy v Prahe, Viedni, Budapešti, Bratislave a ďalších mestách. Na prezentácii v Banskej Štiavnici sa dozvieme ako vznikajú námety a možno dôjde aj na kratší workshop.