Krátky rozhovor s Robertom Bielikom

Robert Bielik (1963) je fascinujúci solitér slovenskej umeleckej scény. V súčasnosti nastupuje na popredné miesto, ktoré je v rámci všeobecne čitateľných tendencií vizuálneho umenia obsadzované maliarmi vracajúcimi sa k výrazovým i technickým kvalitám historickej maľby. Bielik však zdanlivo nerušene pokračuje vo vytýčenej ceste. Obrazové inšpirácie zjavne vychádzajú z bytostného jadra jeho osobnosti, kde sa prelínajú náboženské a filozofické motívy, alúzie na historické témy, ako aj osobné fascinácie i frustrácie. Autorove maľby diváka doslova pohlcujú nervy drásajúcim barokovým pátosom pripomínajúcim mu večné vanitas, aby ho v zápätí malým detailom (súčasným oblečením postáv, krabičkou cigariet, lietadlom na obzore) navrátili naspäť do súčasnej reality. Možno len o trochu inej, ako bola predtým... 

 Diana Majdáková


Čo pre Vás znamenalo vystavovať v Galérii Schemnitz?

Robert Bielik. Vystavovať v dobrej galérii je pre výtvarníka cťou a potešením. A Galéria Schemnitz patrí na Slovensku určite k tým najlepším.

HODINA ANATÓMIE DOKTORA TULPA - olej na plátne / 140x200 cm / 2017

HODINA ANATÓMIE DOKTORA TULPA - olej na plátne / 140x200 cm / 2017

Dokončili ste v poslednej dobe nejaké umelecké dielo, alebo pracujete momentálne na niečom novom? Čo to je?

Róbert Bielik. Pracujem na obrazoch, ktoré budem vystavovať od októbra vo viedenskej galérii Bellart. Prezentačné priestory galérie sú veľké a keďže chcem vystaviť čo najviac nových vecí, pracujem 8 až 10 hodín denne.

PLAMIENKOVÝ LES - olej na plátne / 140x200 cm / 2018

PLAMIENKOVÝ LES - olej na plátne / 140x200 cm / 2018

Povedzte, prosím, našim čitateľom o niečom, čo Vás v poslednej dobe zaujalo, alebo sa Vás nejak dotklo, či už pozitívne alebo negatívne.

Róbert Bielik. Zdá sa, že som sa povážlivo priblížil k veku, v ktorom človeka už máločo prekvapí. V dobrom aj zlom. Takže veci, ktoré by ma ešte pred nejakým časom možno zaujali, dnes iba takrečeno registrujem. Takáto ľahko apatická mentálna evidencia je príjemná, ako už dávno zistili  Budha a stoici.