JURAJ TOMAN

Mladý maliar Juraj Toman (1985) sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na maľbu krajiny a mestských priestorov. Znovu otvára a prehodnocuje žáner krajinomaľby najmä z hľadiska jej naratívnych kvalít. Poznávacím znakom Tomanových malieb je viacúrovňové chápanie priestoru. Rozvrstvuje ho podobne, ako to robí ľudské vnímanie - vždy pracuje s viac ako jedným časopriestorom. Tento princíp sa v obrazoch Juraja Tomana prejavuje ako simultánne maľovanie dvoch rovín zobrazovanej krajiny či urbánneho priestoru na jednom plátne. Nevyhýba sa istej nostalgii - kedy premiešavanie toho, čo bolo / bude / mohlo byť, pôsobí ako znázornenie čohosi chýbajúceho, neúplného v tom, ako sa svet javí “tu a teraz”. Niekedy sa ocitáme v minulosti, inokedy v prítomnosti, stále máme možnosť medzi týmito vrstvami prepínať, “preostrovať” pohľad na inú úroveň reality. Najinšpiratívnejšími sú pre Tomana vyprázdnené ulice mesta, vrátane jeho “nemiest” - opustených, nefunkčných, logiku postrádajúcich exteriérov. Na prechod do inej reality nás špeciálne neupozorňuje, zrak diváka do nej najčastejšie nechá jednoducho “prepadnúť” v druhej polovici obrazu. Používa presvedčivé prostriedky aktuálneho výtvarného jazyka, nie však bez jemnej prímesi “retro” výrazu. Juraj Toman je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ateliér Klaudie Kosziby) a  Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2014 získal titul ArtD (doktor umení).

 

Diana Majdáková

Young artist Juraj Toman (1985) focuses his work first of all on the painting of rural landscapes and urban areas. He reopens and re-evaluates the genre of landscape painting, mainly from the perspective of exploring its narrative qualities. The distinctive feature of Toman’s paintings is his multilevel understanding of space. He stratifies space in a manner similar to that in which natural human perception functions – he always works with more than just one space-time. In Juraj Toman’s pictures, this principle manifests as the presence of multiple planes of a landscape or urban area portrayed simultaneously on a single canvas. His works can evoke a sense of nostalgia, which he accomplishes by mixing images of what was, will be, could be, allowing them to function as the depiction of something missing, something incomplete in the way life appears “here and now”. Sometimes we find ourselves in the past, other times in the present; we can constantly switch between these layers, “refocus” our view from one and then to another, different level of reality. Toman is most inspired by emptied town streets, including what he calls “non-existent places” – abandoned, dysfunctional, logic-less exteriors. He does not warn us about a shift from one reality to another; he most frequently just lets the viewer’s sight fall into it. He achieves his artistic goals through use of a modern fine-art language, touched by soft “retro” imagery. Juraj Toman is a graduate of the Academy of Fine Arts in Bratislava (studio of Klaudia Kosziba) and the Academy of Arts in Banská Bystrica, where he received the title ArtD (Doctor of Arts) in 2014.Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository


Spiaca

olej na plátne | oil on canvas

150 x 100 cm

2010

R

Koniec septembra

olej na plátne | oil on canvas

135 x 115 cm

2015

R

Mólo

olej na plátne | oil on canvas

130 x 200 cm

2011

R

Hranica lesa

olej na plátne | oil on canvas

150 x 80 cm

2011

R

December

olej na plátne | oil on canvas

75 x 100 cm

2014

R

Futbalisti

olej na plátne | oil on canvas

50 x 70 cm

2015

R

Jún

olej na plátne | oil on canvas

30 x 30 cm

2015

R

Prechádzka v parku

olej na plátne | oil on canvas

160x200 cm

2013

R

Červený deň na planéte Solaris

olej na plátne | oil on canvas

135x90 cm

Q

 

Niekedy sa mi nesníva nič, niekedy všetko

olej na plátne | oil on canvas

200x135 cm

Q

V Merine

olej na plátne | oil on canvas

100x70 cm

2014

Q

V Merine II

olej na plátne | oil on canvas

100x70 cm

2014

Q

November

olej na plátne | oil on canvas

150x155 cm

Q

Zbieranie mušlí

olej na plátne | oil on canvas

110 x 150 cm

2015

Q

 

Bez názvu

olej na plátne | oil on canvas

50 x 70 cm

2015

Q

Kúpanie

olej na plátne | oil on canvas

80 x 130 cm

2015

Q

Pol tretej

olej na plátne | oil on canvas

46x20 cm

2014

Q

Domček

olej na plátne | oil on canvas

65x65 cm

2014

Q

Veľká mláka

olej na plátne | oil on canvas

170x135 cm

2013

Q

Možno Iljon Tichý

olej na plátne | oil on canvas

140x200 cm

2014

Q

Park v Banskej Bystrici

olej na plátne | oil on canvas

2013

Q

Stará škola

olej na plátne | oil on canvas

170x135 cm

2013

Q

Bez názvu

olej na plátne | oil on canvas

120x90 cm

2013

Q

Ping-pong

olej na plátne | oil on canvas

40x40 cm

2013

Q

Začiatok leta

olej na plátne | oil on canvas

90x70 cm

2014

Q

Červené zore

olej na plátne | oil on canvas

30x30 cm

2014

Q

Koniec augusta

olej na plátne | oil on canvas

175x135 cm

2012

Q

Houseboat

olej na plátne | oil on canvas

55 x 80 cm

2015

Q

Busta

olej na plátne | oil on canvas

120 x 150 cm

2015

Q