Kultúrne spoje CZ-SK

 

           Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici otvára nový prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý sa snaží podporiť a udržať prepojenie nášho a českého kultúrneho priestoru a získať nové poznatky o súčasnom vizuálnom umení prostredníctvom kontaktu s českými umelcami a teoretikmi umenia.
Prednáškový cyklus Kultúrne spoje CZ-SK je ralizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.

 
 

Petr Kvíčala: Len pre Tvoje oči | For Your Eyes Only

Prednáška 7.11.2017

Rytmus, opakovanie, slávnosť a sviatočnosť, ornament, procesualita, povrch a spiritualita... Akým spôsobom sa menované témy môžu objaviť vo výtvarnom umení a čo vedie umelcov k ich využívaniu? K objasneniu týchto postupov povedie prednáška výnimočného umelca a vysokoškolského pedagóga Petra Kvíčalu, ktorý pôsobí v Brne. V utorok 7. novembra 2017 nám v Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici predstaví nielen svoju cestu k maľbe a intervenciám do architektúry, či maliarskym inštaláciám, ale prehovorí tiež o dôvodoch a pozadí vzniku týchto diel ako aj o témach, ktoré sú s nimi spojené. 

Prednáška profesora Kvíčalu je šiestou prednáškou vzdelávacieho projektu Kultúrne spoje CZ – SK, v ktorom predstavujeme tvorbu českých umelcov, či prácu kurátorov, historikov umenia a galeristov. Srdečne pozývame. 

Miesto konania:
Galéria Schemnitz
Andreja Sládkoviča 2
Banská Štiavnica

Termín:
7. november 2017 o 16:00 hoh

Účasť väčších skupín prosím dopredu nahláste
na tel. čísle: 0907 888 872

 

Kvíčala_1.jpeg

Prof. MgA. Petr Kvíčala (nar. 1960, Svitavy), český maliar a vysokoškolský pedagóg. Popredná osobnosť českej abstraktnej maľby, od 80. rokov 20. storočia  priekopník v presadzovaní ornamentu a rytmu v českej maľbe. Často pracuje v rozsiahlych maliarskych cykloch (napr. Vlny, Tapety, Sviatočné obrusy pre všedný deň, Tenké línie, Memory a pod.). Od roku 1995 bol autorom početných realizácií v architektúre vo Švajčiarsku, Nemecku a v Čechách.  V súčasnosti pôsobí ako vedúci Ateliéru maľby 3 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne.


Projekt "Kultúrne spoje CZ-SK" je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky

program Kultúra národnostných menšín.

 
20160823-073835.324236logouvsr2016farebne.jpg
 

FRANTIŠEK KOWOLOWSKI:  PROBLEMATIKA ČASU V EFEMÉRNOM UMENÍ PERFORMANCIE A INŠTALÁCIE

prednáška 10.10.2017

Kowolowski_pozvánka do Schemnitz.jpeg

Oblasti a témy súčasného vizuálneho umenia sú takmer nevyčerpateľné. Dôkazom je prednáškový cyklus Galérie Schemnitz ktorý postupne predstavuje významné osobnosti súčasného českého umenia, kunzhistorie a teórie umenia a témy, ktorými sa tieto osobnosti zaoberajú.
Piata prednáška projektu Kultúrne spoje CZ – SK Františka Kowolowského sa bude venovať problematike času a umeleckého diela, predovšetkým umeniu performancie, inštalácie a iným efemérnym formám umenia, t.j. tým s dočasným trvaním (dôležitá je pritom ich premenlivosť v čase, efemérnosť). Autor prednášky sa opiera o filozofickú terminológiu vychádzajúcu z Heideggerovej fenomenológie
a dotýka sa postmoderných tém ako vyprázdnenie, zrkadlenie, nomadizmus, centrá a periférie apod.
Autor sa zaoberá problémom cyklického času v umení performancie a rituálom ako formou utvárania každodennej činnosti v takomto type umeleckého diela.

 

Miesto konania: 

Galéria Schemnitz
Andreja Sládkoviča 2
Banská Štiavnica

Čas konania: 

10. október 2017, 16.00 hod

Moderuje:

Vladimír Beskid

 

Doc. MgA. František Kowolovski (nar. 1967, Třinec) český Intermediálny umelec – performer, kurátor, pedagóg, absolvent Akadémie výtvarných umení vo Varšave, spoluzakladateľ skupiny František Lozinski (2005) a medzinárodného festivalu Malamut v Ostrave. Dlhoročný kurátor súčasného umenia v Dome umenia v Brne. V súčasnosti pedagóg a Dekkan Fakulty umenia Ostravskej univerzity v Ostrave.
Žije a tvorí v Ostrave.

 

Projekt "Kultúrne spoje CZ-SK" je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky

program Kultúra národnostných menšín.

 
20160823-073835.324236logouvsr2016farebne.jpg
 

Marika Kupková: Krehké a iné kino

Život videa v súčasnej galerijnej prevádzke

 

Prednáška 28.9.2017

Pozvánka_Videoart_Marika Kupková.jpeg

 

         Ďalšia prednáška o súčasnom vizuálnom umení v Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici sa bude venovať málo diskutovanej téme videoartu. Prednášajúca Mária Kupková z Masarykovej Univerzity v Brne nás pozve na stretnutie so súčasným českým umením pohyblivého obrazu (videoartom), ktoré predstaví z historicko-kultúrnych, inštitucionálnych i estetických hľadísk. Prednáška upozorní na niektoré súvisiace problémy, akými sú nedostatočná a nesystematická archivácia pohyblivého obrazu, nefunkčné distribučné kanály a verejná podpora. Mária Kupková sa bude tiež venovať kurátorským projektom, ktoré poukazujú na rozdielnosť vnímania u diváka v kine a v galérii. Tieto dva typy diváckeho nastavenia a očakávania úspešne premosťuje film a video, ktoré putujú medzi výtvarným a kinematografickým poľom.  

 

Miesto konania: 

Galéria Schemnitz
Andreja Sládkoviča 2
Banská Štiavnica

Čas konania: 

8. september 2017, 16.00 hod

 

Mgr. Marika Kupková PhD.  (1973) je poprednou českou historičkou umenia a kurátorkou. Programovo sa venuje mediálnym a sociálnym presahom filmu, pohyblivého obrazu a súčasnej vizuálnej kultúry. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, je dlhoročnou vedúcou
Galerie TIC v Brne. 

 

Projekt "Kultúrne spoje CZ-SK" je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky

program Kultúra národnostných menšín.

 
20160823-073835.324236logouvsr2016farebne.jpg
 

prof. Jiří David : Nikdy sa neobzeraj, zomrieš ...

 

PREDNÁŠKA 12.6.2017

 

          Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici systematicky prináša do stredoslovenského regiónu kvalitné súčasné umenie a jeho reflexiu.Od apríla 2017 organizuje prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení s názvom Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý pokračuje treťou prednáškou. Hosťom v galérii v júni bude výrazný český umelec a vysokoškolský pedagóg Jiří David, ktorý sa na pôdoryse súčasnej českej scény pokúsi definovať a asociovať vlastnú interpretáciu svojej doterajšej tvorby,
by sa zmyslovo projektoval do role vnímateľa a tvorí tak nový obraz. Vyzerá ako obraz a je to obraz ...
Vydajte sa s nami na zaujímavú cestu pozorovania, vnímania a objavovania umenia v Galérii Schemnitz.

Prednáškový cyklus zostavil a odborne garantuje Vladimír Beskid.

Galéria Schemnitz:  12. júna 2017!!!
15:00 hod – prednáška pre školy a verejnosť 


TEŠÍME SA NA VÁS


Väčšie skupiny prosím ohláste svoju účasť vopred na tel. č. 0918 515 502.

          Prof. Jiří David (1956), intermediálny český umelec, maliar, fotograf, vysokoškolský pedagóg. Od polovice 80. rokov výrazne spoluvytvára českú súčasnú scénu. Absolvoval AVU v Prahe (1987), je spoluzakladateľom skupiny Tvrdohlaví (od 1987). Prezentuje široké spektrum médií a prístupov - od postmodernej maľby a symbolov, cez betónové obrazy a fotografické série (Skryté podoby) až po realizácie vo verejnom priestore (neónové Srdce nad hradom, 2002; Kľúčová socha 2010). V roku 2015 prezentoval zrkadlovú interpretáciu Muchovho diela (Apoteóza) v česko-slovenskom pavilóne na bienále v Benátkach. Žije v Prahe a pedagogicky pôsobí na UMPRUM v Prahe a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Projekt "Kultúrne spoje CZ-SK" je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky

program Kultúra národnostných menšín.

 

 
20160823-073835.324236logouvsr2016farebne.jpg
 

 

JIŘÍ SURŮVKA: BATMAN VS. JÁNOŠÍK

PERFORMANCE V SLUŽBÁCH ĽUDU

 

PREDNÁŠKA 25.5.2017

 

 

          Príspevok Jiřího Surůvky predstaví aktuálnu ostravskú scénu aprinesie vlastné podanie súčasného akčného umenia - kabaretu, skečov, ironických a humorných podôb, či priamo intervencií vo verejnom priestore.  Zároveň prezentuje osobitý pohľad autora na úlohu a mýtus hrdinov a antihrdinov v súčasnej spoločnosti - veď umelec sa sám často štylizuje za "Batmana-tučka".

 

Galéria Schemnitz:  25. mája 2017!!!
16.00 hod – prednáška pre školy a verejnosť 


TEŠÍME SA NA VÁS


Väčšie skupiny prosím ohláste svoju účasť vopred na tel. č. 0918 515 502.

 

Doc. Mgr. Jiří Surůvka (1961) - český umelec, performér, vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti  vedúci Ateliéru video, intermédií a performance na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave. Od začiatku 90. rokov kľúčová postava ostravskej scény s medzinárodným uznaním (2001 - účasť na 49. bienále v Benátkách). Spoluzakladateľ kabaretu "Návrat mistru zábavy", medzinárodného festivalu performance"Malamut", výstavného projektu "Kolmo k ose", kurátor mnohých výstav. Žije a tvorí v Ostrave.

 

Projekt "Kultúrne spoje CZ-SK" je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky

program Kultúra národnostných menšín.

 

 
 

 

MICHAL KOLEČEK: BYTIE V OBRAZE

 

PREDNÁŠKA 28. APRÍL 2017

 

        Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici otvára  nový prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý  sa snaží podporiť a udržať prepojenie nášho a českého kultúrneho priestoru a získať nové poznatky o súčasnom vizuálnom umení prostredníctvom kontaktu s českými umelcami a teoretikmi umenia. 

    V prvej prednáške pre Galériu Schemnitz s názvom „Bytie v obraze“ sa bude prof. Michal Koleček venovať apropriácii a interpretácii totalitných vizuálnych kódov v súčasných umeleckých dielach a hľadaniu demokratickej identity v stredoeurópskom spoločenskom kontexte.  
Ako reflektujeme našu stredoeurópsku minulosť? Ako sa v súčasnosti tvoria naše etické normy vo vzťahu k totalitarizmu? A ako do tohto procesu vstupuje mediálna komunikácia a umenie? Podľa tvorcu prednášky práve umelecký zásah predstavuje aktivizujúcu stratégiu, ktorá otvára priestor k pomenovaniu mechanizmov totalitnej minulosti a v prítomnosti nastavuje zrkadlo stále viac limitovanej demokracii. 


Galéria Schemnitz:  28. apríla 2017!!!
11.00 hod – prednáška pre stredné školy
16.00 hod – prednáška pre vysoké školy a verejnosť 


TEŠÍME SA NA VÁS
Väčšie skupiny prosím ohláste svoju účasť vopred na tel. č. 0918 515 502.

 

prof. Michal Koleček, PhD. (1966) je špičkový teoretik umenia a kurátor. Od roku 1994 prednáša na Katedre dejín a teórie umenia Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem . V roku 2016 získal profesúru v odbore Vizuálna komunikácia na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně.
Vo svojich prednáškach sa zameriava na problematiku vývoja súčasného výtvarného umenia, kurátorských štúdií a socializácie umenia. V rokoch 1993 – 2002 bol hlavným kurátorom Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, v rokoch 2002 – 2003 pôsobil ako kurátor  Národnej galérie v Prahe. Od roku 2016 je hlavným kurátorom Domu umenia v Ústí nad Labem.

Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici realizuje tento prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení Kultúrne spoje CZ-SK  s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. Projekt prinesie do Banskej Štiavnice prednášky významných osobností českého súčasného umenia – umelcov a špičkových pedagógov. Prednáškový cyklus sa snaží podporiť spojenie nášho a českého kultúrneho priestoru a otvoriť tak priestor pre nové poznatky o súčasnom vizuálnom umení. prostredníctvom kontaktu . Odborným garantom projektu je historik umenia a kurátor PhDr. Vladimír Beskid. Prednáškový cyklus sa bude realizovať od apríla 2017 do novembra 2017.