S odstupom času je zrejmé, že tvorba Moniky Pascoe Mikyškovej (*1983, Žilina) sa zvykne meniť po uzavretých cykloch. Kontinuálne a hlavne prirodzene rozvíja formálne výstupy a aj napriek viac či menej výrazným zmenám je stále prítomný istý originálny tvorivý prvok, vďaka ktorému je možné jednotlivé diela priradiť autorke. Tvorba absolventky bratislavskej VŠVU (ateliéry Jána Bergera a Daniela Fischera) je typická akýmsi citom pre jednoduchú kompozíciu a umiernenosť, pričom jednotlivé výjavy sú charakteristické svojou intimitou a až desivým pokojom, autorskou symbolikou, gestami a zasneným poetizmom. Prítomná je určitá tematická pokora, ktorú charakterizuje záujem o základné fungovanie ľudstva, vzťahy medzi mužom a ženou, pocity či spomienky. Jej diela pripomínajú vizuálny denník, do ktorého postupne pridáva jednotlivé scény. Téma sa preto môže postupne vyvíjať, nemusí byť na prvý pohľad zrejmá a jasne čitateľná, vďaka čomu však ponúka niekoľko možností interpretácie. Obrazy výrazne nekričia, skôr introvertne – ale zato oveľa intenzívnejšie pôsobia z úzadia. Podkladom pre jej aktuálnu tvorbu je hlavne papier a opätovne sa vracia aj k plátnu. Dominuje jej kresebný rukopis (prípadne konkrétne kresba ceruzou), ktorý dopĺňa prácou s akvarelom. Vo svojich výjavoch kombinuje figurálnu tvorbu (ľudské postavy, zvieracie motívy či zmiešané ľudské postavy so zvieracími hlavami) s abstraktnými formami. V rámci kompozície sa však nebojí nechať vyznieť aj prázdny biely papier. Harmonicky rytmizuje zobrazovanie výjavov a prázdnych miest, čoho výsledkom je dej, ktorý sa odohráva niekde (alebo nikde) – v neurčitom čase a mieste, zbavený akýchkoľvek odkazov na konkrétne obdobie.  Nepotrebuje budovať výrazné pozadia, práve naopak, plnohodnotne stavia deje do prázdnych priestorov. Narúša pravidlá perspektívy čím jednotlivé zobrazenia môžu pôsobiť lineárne ako japonské grafiky a svojou farebnou inverziou pripomínať maľby z antických váz.

Monika Pascoe Mikyšková vyhrala v roku 2007 tretie miesto v súťaži VÚB Maľba roka a aktuálne sa stala finalistkou  ESSL Art Award 2015.

 

Michal Stolárik after the end

105 x 85 cm

ceruza, tuš, akvarel na plátne | pencil, ink, watercolor on canvas

2014

1300,- €

after the end

163 x 86 cm

ceruza, tuš, akvarel na plátne | pencil, ink, watercolor on canvas

2014

1430,- €

fight 

160 x 110 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

1820,- €

fight 02

50 x 70 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

1690,- €