Načo nám je Umenie? 

Nový prednáškový cyklus Galérie Schemnitz

Združenie na podporu umenia – terra artis pripravilo pre verejnosť vzdelávací cyklus „Načo nám je umenie?“,  zámerom ktorého je odpovedať na otázky: „Kto dnes potrebuje umelcov?“ a „Načo sú nám výstavy, kurátori či galérie?“. Obsahovo projekt reflektuje nedostatočnú možnosť zažiť v stredoslovenskom regióne kontakt s profesionálnym súčasným umením, ako i inšpirovať sa ním a jeho témami. Rozsahom je projekt neveľký. Zrealizujú sa dve prezentácie, v rámci ktorých poskytneme účastníkom možnosť priamej komunikácie s dvomi teoretikmi umenia, ktorí nám pomôžu získať širší rozhľad a uvedomiť si prepojenia rôznych sfér ľudského života s umením. Prvé stretnutie bude s Mirou Sikorovou – Putišovou, kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline. 


Mira Sikorová – Putišová
Nadregionálne umenie a „regionálny“ diváK
 Považská galéria umenia v Žiline

V príbehu Považskej galérie umenia v Žiline (Museum of Art Žilina) majú svoje podstatné miesto 90. roky 20. storočia. Galéria už vtedy publiku predstavovala aktuálne trendy umenia, no takisto začala – ako jediná na Slovensku – budovať zbierku umenia nových médií a intermédií.  V súčasnosti ho ako jediná prezentuje v dlhodobej expozícii a dnešné výstavy v galérii sú podobne zamerané na aktuálne dianie v slovenskom umení. 

Čo je hlavnou misiou regionálnej galérie? Prezentácia a popularizácia umenia? Či jeho zberateľstvo, výskum a odborné spracovávanie poznatkov o ňom? Ako získať/nestratiť diváka a súčasne sa nespreneveriť zásadám galerijnej inštitúcie ako odborného pracoviska? Príbeh Považskej galérie umenia v Žiline, písaný od 90. rokov, ponúka svoju verziu odpovedí na tieto otázky.

Dátum konania: 6.11.2018
Čas: 16:00 hod
Miesto: Galéria Schemnitz


Cyklus prednášok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia