Naši partneri a spolupracovníci sú pre nás nesmierne dôležití.

Bez ich podpory by náš projekt ostal iba nenaplneným snom.


Norbert Píš | tlač 

Marek Janičík | scenár, strih a réžia filmov 

Peter Kováč | scenár, strih, kamera a réžia filmov

Mgr. Silvia Herianová | preklady do anglického jazyka

Jasmina Khan | preklady do anglického jazyka a editovanie 

Adriana Cieslaková | fundraising

Lukáš Rohárik | fotodokumentácia

Lubomír Lužina | fotodokumentácia

Marek Kundlák | hudba, spolupráca na filme Sutúrama, Nevinnosť v kožuchu, Ležiace, spiace

Dodo Klimko | hudba, spolupráca na filme Ťažké ľahkosti

Matej Štesko | hudba, spolupráca na filme Pod povrchom, Ležiace, spiace

Stanislav Králik | zvukár

Ivan Pepich | Tvorba virtuálnych prehliadok z autorských výstav

Beata Jablonská | kurátorka, spolupráca na filme Ťažké ľahkosti

Alexandra Tamásová | kurátorka, spolupráca na filme Nevinnosť v kožuchu

Michal Stolárik | kurátor, spolupráca na filme Sutúrama

Jana Geržová | teoretička,  spolupráca na filme Ležiace spiace

Dorota Kenderová | vizuálna umelkyňa, spolupráca na filme Fire walk with me

Silvia Čúzyová | kurátorka