VÝSTAVNÝ PROGRAM 2017

      Hlavným zámerom výstavného projektu pre rok 2017 je prezentácia a propagácia súčasnej vizuálnej kultúry a intermediálnych presahov predovšetkým mladej a strednej generácie s ambíciou premiérovo uvádzať aktuálne série prác autorov, či dokonca spolu produkovať práce, ktoré budú vytvorené priamo pre tento priestor. Výstavnú dramaturgiu sme pracovne nazvali „ExtrAKT“ jednak preto, aby sme podčiarkli programové priority galérie ako istý výťažok, či extrakt súčasného vizuálneho myslenia aj v širšom stredoeurópskom kontexte, a jednak zdôraznili skutočnosť, že nám ide o väčší „akt“, kultúrny počin a sériu sprievodných aktivít, spojených s výstavným programom.

Odborným garantom a externým spolupracovníkom výstavného a vzdelávacieho programu v galérii Schmenitz pre rok 2017 je kurátor PhDr. Vladimír Beskid.

Výstavné a sprievodné aktivity Galérie Schemnitz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Výstavy:

Michal ČERNUŠÁK & Marek KVETAN

Jiří SURŮVKA (CZ)

Vlasta ŽÁKOVÁ

Ján VASILKO & Viktor FREŠO

07.04.2017 - 21.05.2017   

26.05.2017 - 02.07.2017 

07.07.2017 - 03.09.2017 

08.09.2017 - 20.10.2017