VÝSTAVNÝ PROGRAM 2018

      Hlavným zámerom výstavného projektu pre rok 2018 je prezentácia a propagácia súčasnej vizuálnej kultúry a intermediálnych presahov predovšetkým mladej a strednej generácie s ambíciou premiérovo uvádzať aktuálne série prác autorov, či dokonca spolu produkovať práce, ktoré budú vytvorené priamo pre tento priestor. Výstavnú dramaturgiu sme pracovne nazvali „ART INCLUSIVE“. Koncepcia výstavného programu na rok 2018 sa radikálne koncentruje na predstavenie autorov, ktorí majú ambíciu a schopnosti zmeniť charakter umeleckej prevádzky na Slovensku a zaujať aj v medzinárodnom kontexte.

Odborným garantom a externým spolupracovníkom výstavného a vzdelávacieho programu v galérii Schmenitz pre rok 2018 je kurátor Mgr. Juraj Čarný.

Výstavné a sprievodné aktivity Galérie Schemnitz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Výstavy:

 

Lucia DOVIČÁKOVÁ (SK) | Matúš LÁNYI (SK) | PREMENA VODY NA VÍNO

Jiří DAVID (CZ) | Ivana ŠÁTEKOVÁ (SK) | NEAKTIVISTICKÁ VÝSTAVA

Pavel MRKUS (CZ) | Tomáš RAFA (SK) | MIZNÚCE KÓDY

Kristína MÉSÁROŠ (SK) | ČAS | TIME

20.04.2018 - 17.06.2018   

22.06.2018 - 26.08.2018 

31.08.2018 -  28.10.2018 

02.11.2018  - 14.12.2018