Na stránke sa pracuje

Milí prietelia, priaznivci a partneri.

Ďakujeme Vám za každý prejav podpory a pomoci.

Bez Vašej účasti by sme nemohli zabezpečiť kontinuitu v rozbehnutej misii.
Našim programom je vzdelávať, podporovať a prezentovať súčasné slovenské vizuálne umenie.
Nástrojmi sú výstavy, filmy, prednášky či vzdelávacie programy, ale aj vyhľadávanie, spracovanie a šírenie informácií o dianí na domácej umeleckej scéne.
Veríme, že umenie dokáže napĺňať naše životy. Našou snahou je pomôcť  Vám objavovať, a porozumieť tomu súčasnému. 

 

Prečo potrebujeme Vašu pomoc?

Napriek nášmu úsiliu zabezpečovať financovanie aktivít Združenia na podporu umenia - terra artis prevážne s pomocou domácich štátnych, či korporátnych podporných fondov, nezaobídeme sa bez masívneho spolufinancovania, ktorého zabezpečovanie je niekedy mimoriadne náročné.

Nie všetky výdavky spojené so zabezpečením efektívneho fungovania sú oprávnenými výdavkami, napriek tomu by však bez ich zabezpečenia množstvo aktivít zostalo len dobre mieneným zámerom. 

 

Na čo poslúži Vaša podpora?

 • Programy pre deti (Detské územie)
 • Produkcia vzdelávacích filmov 
 • Virtuálne prehliadky z výstav
 • Prednáškové cykly pre školy a verejnosť
 • Výstavy a ich organizačné zabezpečenie
 • Zber, spracovanie a distribúcia informácií o dianí na domácej umeleckej scéne; tvorba elektronického časopisu.
 • Zabezpečenie priestorových a personálnych kapacít.
 • Vytváranie vzdelávacích databáz a ich šírenie na školy a k širokej základni registrovaných záujemcov.

 

 

ako nás podporiť?

Zaregistrujte sa

Zaraďte sa registráciou k našim priaznivcom a využívajte služby a výhody.

 • pravidelné informácie z diania v galérii
 • pozvánky na všetky podujatia
 • bezplatný prístup ku všetkým filmom z našej produkcie
 • archív výstav vo forme virtuálnych prehliadok
 • bezplatný prístup k elektronickým zborníkom a katalógom
 • prístup k zberateľskej sekcii
 • sprostredkujeme Vám nákup diel zastupovaných autorov v autorských cenách

registrácia


FINANČNÝ prevod
na účet združenia

Združenie na podporu umenia - terra artis

č.ú. 5054878348/0900

IBAN: SK0609000000005054878348


2% z Vašich daní dokážu veľa.

Už v roku 2018Partnerské programy

 • Generálny partner
 • Hlavný partner
 • Partner
 • Podporovateľ
 • Mediálny partner
 • Reklamný partner