glr-(1-of-8)-Panorama-2.jpg
 

Galéria Schemnitz je nové miesto na kultúrnej mape historickej Banskej Štiavnice. Nachádza sa v novozrekonštruovanom objekte zo 16. storočia, tzv. Senensisovom dome.

 
 

Schemnitz je nová galéria umenia založená v roku 2013. Program galérie ponúka obraz aktuálnych tendencií v súčasnom vizuálnom umení.  Cieľom je neustále mapovať umelecké dianie a predstaviť z neho to najzaujímavejšie širokému publiku. Prostredníctvom pravidelných výstav prináša do Banskej Štiavnice výber popredných osobností súčasného výtvarného umenia.

Portfólio spolupracujúcich umelcov je vyberané spomedzi etablovaných mien, ale poskytuje priestor aj mladým autorom. Kvalita vystavovaných diel a výstavného konceptu je základnou podmienkou zaradenia do výstavného programu. 

Filozofiou galérie je budovanie priateľských vzťahov medzi autormi, divákmi a zberateľmi, premostenie sveta umenia s každodenným životom, vzdelávanie a šírenie aktuálnych informácií z prostredia výtvarného umenia na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. 

Banská Štiavnica je jedno z najkrajších historických miest na Slovensku. Jeho poloha, unikátna architektúra, okolitá príroda a najmä bohatá história priamo vyzývajú k existencii kultúrnych inštitúcií, ktoré by nadväzovali na najlepšie roky mesta v čase jeho rozkvetu. Názov galérie Schemnitz preto vychádza z nemeckého mena Banskej Štiavnice v čase, keď bola tretím najvýznamnejším mestom Uhorska.

Zriaďovateľom galérie je Združenie na podporu umenia - terra artis.


Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vzdelávací program Detské územia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vzdelávací program galériie Schemnitz "Načo je nám umenie" z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vzdelávací program "Bez opony | Without a curtain" z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia.


KURÁTOR

Foto: Boris Nemeth

 

Juraj Čarný

kurátor

 

 

Mgr. Juraj Čarný (*1974) je kurátor, kritik, kultúrny manažér a pedagóg.

V roku 2013 bol poverený zriadením, v rokoch 2014 - 2016 bol zakladajúcim riaditeľom Domu umenia / Kunsthalle Bratislava a Slovenského centra vizuálnych umení. Je prezident Slovenskej sekcie AICA, bol vice-prezidentom AICA International. Inicioval a spoluorganizoval XLVI. AICA International Congress Slovakia 2013 (s R.Gregorom). Pôsobil ako riaditeľ a šéfkurátor galérie SPACE (1999-2013), inicioval projekty BillboArt Gallery Europe, Crazycurators Biennale, SPACE Residency Lab, FAICA Gallery, Potulná galéria nomadSPACE a i. Kurátorsky a organizačne pripravil viac ako 200 výstav na Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne spolupracoval s Prague Biennale. Inicioval vznik časopisu Flash Art Czech and Slovak edition, kde pôsobil ako šéfredaktor. Prednášal v Oxforde, New Yorku, Tbilisi, Berlíne, Viedni, Vaxjo, Vaase, Prahe, Poznani, Žiline, Košiciach a i. Od roku 2000 pedagogicky pôsobí na VŠVU. Je spoluzakladateľom (s M.Knutom) a programovým riaditeľom Art Academy. Založil prvý pravidelný program vzdelávania kurátorov na Slovensku - Curatorial Studies Institute a Kurátorský inkubátor. Momentálne pracuje pre projekt TRAM - pravidelné kultúrne vlakové spojenie Viedne a Bratislavy, Potulná galéria nomadSPACE.


TÍM

Ivan-ladziansky.jpg
 

IVAN LADZIANSKY

galerista

slovakart@gmail.com

 

23 rokov sa úspešne venuje obchodu s umením. Založenie galérie Schemnitz bolo jeho dlhoročným snom. Je vedúcou osobnosťou Galérie Schemnitz, ktorú založil v roku 2013.

Podielal sa na príprave a realizácii 35 výstav. Dodnes zabezpečoval produkciu 22 krátkych filmových portrétov súčasných slovenských výtvarníkov.

"Umenie ma stále fascinuje. Chcem o ňom vedieť viac a zvedavosť mi prináša stále nové dobrodružstvá z hladania odpovedí. Galéria je ako ihrisko, kde tieto dobrodružstvá môžem prežívať s podobne postihnutými."


 

ADRIÁNA CIEŚLAKOVÁ

tvorba projektov, fundraising

adriana@schemnitz.sk

 

Manažérka umenia, externá pedagogička a doktorandka na Divadelnej fakulte AMU v Prahe, yogínka a mama malej Niny.
Hľadá podstatu, význam, naplnenie a radosť vo všetkom čo robí a v ľuďoch, s ktorými spolupracuje. Dlho túžila pracovať práve s ľuďmi, ktorí dnes tvoria tím Galérie Schemnitz. Myslí si, že medziľudské vzťahy sú rovnako dôležité ako práca samotná. 
Rada vytvára otvorené a jasné štruktúry, o ktorých je presvedčená, že organizácii a ľuďom v nej pomôžu a podporia ich kreativitu. Téme kreatívnych možností v manažmente umenia sa venuje teoreticky aj prakticky. 
Baví ju získavať podporu na tie správne projekty.


silvia.jpg
 

SILVIA HERIANOVÁ

štatutár, produkcia

 

Spolupracuje s Galériou Schemnitz od jej začiatkov ako prekladateľka. Vyštudovala riadenie vzdelávanie v USA. Už dlhú dobu je na voľnej nohe; učí anglický jazyk individuálne ale aj na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta, pomáha cudzincom adaptovať sa na slovenský život a angažuje sa vo viacerých komunitných projektoch. Niekoľko rokov pracovala ako riaditeľka malej českej marketingovej agentúry s veľkými klientmi. Umenie sa jej nenápadne vkráda do života z rôznych smerov a ona je toho tichou pozorovateľkou. Radosť jej robí práca v tíme, kde vládne porozumenie a láskavý prístup. Schemnitz je taký. 


 

DANA KRATOCHVILOVÁ

vzdelávacie projekty, preklady

 

Vyštudovala estetiku a angličtinu a jej pracovné cesty sa rozbiehali týmito dvoma smermi. Prekladala, tlmočila a 5 rokov pôsobila ako pedagogička na Fakulte dramatických umení Akadémii Umení v Banskej Bystrici a zároveň si urobila doktorát na UKF v Nitre zo súčasnej britskej drámy. Teraz žije v Banskej Štiavnici. Venuje sa tvorivým spôsobom učenia prostredníctvom zážitkov s umením.


 

ALEXANDRA HRIVŇÁKOVÁ 

vzdelávacie projekty pre deti

Výtvarníčka a výtvarná padagogička. Dlhoročne sa venuje téme umeleckej komunikácie a problematike psychologického aspektu vnímania a vytvárania autentického vizuálneho obrazu, grafického záznamu, stopy, geštaltu, ktoré reprezentujú individuálny ľudský, detský, autorský mikrokozmos, zážitok alebo emóciu, s dôrazom na tvorbu detí v kontexte výtvarných tendencií druhej polovice 20. storočia.


peter_kovac
 

Peter Kováč

filmy

Vyštudoval filmovú dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 

 


michal_palka
 

MICHAL PÁLKA

public relations

Krajinný ekológ ktorý skúma vnútorné a vonkajšie krajiny v oblasti kultúrneho dedičstva. Pôsobí ako projektový manažér a konzultant. Umenie ho omámilo počas jeho pôsobenia v Londýne a odvtedy ho stále sprevádza. V Galérii sprostredkúva umelecké diela.