Bez opony | Without a curtain

“bez opony | without a curtain” - cyklus moderovaných prezentácií tvorby a autorských prístupov najvýznamnejších súčasných slovesnkých vizuálnych umelcov v galérii Schemnitz

I keď ich mená pozná skoro každý (minimálne počul), ich tvorbu, cestu, skúsenosti a postoje skutočne pozná málokto. Naprieč generáciami patria k tomu najlepšiemu čo doma máme a poznať by ich mal rozhodne každý. Uvedomujeme si, že priniesť do Galérie Schemnitz výstavné projekty najvýznamnejších slovenských umelcov je dlhá cesta. Napriek tomu je našou úlohou sprostredkovať kontakt s tým (v určitom slova zmysle) najdôležitejším čo „doma” máme. Forma koncepčne pripravených prezentácií, i za účasti autorov a odborne moderovaných rozhovorov je efektívnou cestou, ako priblížiť tvorbu našich „dôležitých” autorov odbornému publiku, študentom, či laickej verejnosti. Pokiaľ to je možné, dôležitým faktorom je účasť samotného autora. Rozprávať sa bude nie len o výstavách a medzníkoch ktoré sú viditeľné (pred oponou) ale i o veciach a procesoch pred očami verejnosti ukrytými (za oponou). Programy pripravia a budú moderovať významní slovenskí kurátori či teoretici umenia v spolupráci s autormi.

Cyklus prezentácií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Program …

 

Kultúrne spoje Cz-Sk

Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici otvára v roku 2017  nový prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý  sa snaží podporiť a udržať prepojenie nášho a českého kultúrneho priestoru a získať nové poznatky o súčasnom vizuálnom umení prostredníctvom kontaktu s českými umelcami a teoretikmi umenia. 
Prednáškový cyklus Kultúrne spoje CZ-SK je ralizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.

Program ...

 
 

Presahy

Od septembra 2016 do mája 2017 Galéria Schemnitz pripravila a zrealizovala cyklus 4 prednášok o súčasnom výtvarnom umení s názvom Presahy. Prednáškový cyklus dramaturgicky pripravil a väčšinu prednášok moderoval kurátor a kunsthistorik Omar Mirza.
Rezonovali v ňom presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi oblasťou výtvarného umenia a dizajnu a v širšom význame medzi umením a rôznymi aspektmi života a spoločnosti, akými sú napr. politika, verejný priestor, veda a technika.
Prednáškový cyklus Presahy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Program ...

 
 

Detské územie

Cieľom podujatia je pritiahnuť do galérie deti, ale najmä rodiny s deťmi.
Myslíme si toiž, že nedeľu, by sme mali venovať svojim deťom.

Preto sme sa v galérii Schemnitz rozhodli, že poskytneme priestor pre rodiny, ktoré by rady zažili zmenu a trochu si spolu užili zaujímavé chvíle netradične, inak ako pri varení obeda, televízore, či v nákupnom centre.

Program ...

 
 

ART IS PRESENT

Súčasné umenie je inšpirujúce. Niekedy však potrebujeme vedieť viac, aby sme ho dokázali oceniť. V galérii Schemnitz sme pre vás a vaše deti pripravili špeciálny program, ktorý vám umenie priblíži príjemnou formou. Prednášky o modernom a súčasnom umení, živá diskusia s umelcom, komentovaná prehliadka a interaktívna časť, v ktorej sa naučíte “čítať” obrazy tvoria program Art is present (alebo Umenie je prítomné). Príjemne strávený čas v galérii vás obohatí o nové poznatky a zážitok z priameho kontaktu so súčasnou umeleckou tvorbou. A kým vy sa priamo v galérii budete dozvedať o zaujímavostiach zo sveta umenia, diskutovať a vzdelávať sa, vaše deti budú tvoriť pod odborným vedením umelcov. Bohatý program pre celú rodinu zostavil tím Schemnitz v spolupráci so vzdelávacím programom Art Academy.

Program bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky
v roku 2014

Program ...