Presahy  (9/2016 - 5/2017)

 

          Od septembra 2016 do mája 2017 Galéria Schemnitz pripravila a zrealizovala cyklus 4 prednášok o súčasnom výtvarnom umení s názvom Presahy. Prednáškový cyklus dramaturgicky pripravil a väčšinu prednášok moderoval kurátor a kunsthistorik Omar Mirza.
Rezonovali v ňom presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi oblasťou výtvarného umenia a dizajnu a v širšom význame medzi umením a rôznymi aspektmi života a spoločnosti, akými sú napr. politika, verejný priestor, veda a technika.
Prednášky svojou zrozumiteľnou formou zároveň prepájali svet teórie umenia so svetom bežného návštevníka galérie či študentov stredných škôl, ktorým ešte prirodzene chýba vycibrený pojmový aparát. 

          Prednáška k téme zo súčasného umenia (napr. umenie a verejný priestor, umenie a design atď.) bola odprednášaná v rámci jedného dňa v dvoch verziách. Jednou pre verejnosť a vysoké školy a druhá, terminologicky zrozumiteľnejšia, bola pripravená pre študentov stredných škôl. Prostredníctvom prednáškového cyklu sa prirodzene vytvorila sieť záujemcov o podujatia podobného typu, vrátane študentov a pedagógov umeleckých škôl z regiónu, ktorých edukačný program v oblasti súčasného umenia sa takto výrazne obohatil.   

          Prvým prednášajúcim v rámci cyklu Presahy bol dizajnér a vedúci Slovenského múzea dizajnu, jeho kurátor a kustód zbierok Maroš Schmidt. Jeho prednáška s názvom Umenie a dizajn (Dizajn ako vyššia forma umenia) pútavou a vtipnou formou načrela do obidvoch zo spomínaných obastí v prepojení cez automobilový dizajn a sochu. 

          Druhá prednáška sa zaoberala presahmi medzi umením a politikou. Jej autorka, teoretička umenia Lenka Kukurová, ktorá momentálne pôsobí v Nemecku, sa zameriava na prepojenie politiky, aktivizmu a súčasného umenia. Na prednáške predstavila výstavu Strach z neznámeho, ktorú v roku 2016 kurátorsky pripravila pre Dom umenia/Kunsthalle Bratislava. 

          Sochár Martin Piaček venoval svoju prednášku presahom sochy do verejného priestoru. Na príkladoch z histórie i zo súčasnosti ukázal rôzne problematické oblasti nášho prístupu k verejnému priestoru, jeho chápaniu, formovaniu, spravovaniu, ale aj k jeho osadzovaniu umeleckými dielami. 

         Autorkou poslednej prednášky z cyklu Presahy s názvom Maľba vo veku obrazu (Od čistej maľby k jej hybridnej podobe) bola Jana Geržová, významná historička a kritička umenia a šéfredaktorka časopisu o súčasnom výtvarnom umení Profil

    

Veľmi nás potešil záujem škôl i verejnosti o podujatia takéhoto druhu v Banskej Štiavnici a ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii Presahov podieľali. V súčasnosti pokračujeme novým prednáškovým cyklom českých prednášajúcich s názvom Kutúrne spoje CZ-SK, ktorý zostavil Vladimír Beskid

 

Prednáškový cyklus Presahy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 
 

Audiovizuálne záznamy prednášok, ako aj elektronický zborník,
nájdete po prihlásení sa vo VIP sekcii (VIP menu - elektronické publikácie)


 

Presahy I Maroš Schmidt: Dizajn ako vyššia forma umenia

28.11.2016

presahy.jpg

Pojem dizajn sa počas niekoľkých desaťročí vypracoval do súčasnej podoby. Z industriálnej definície 70. rokov sa rozšíril o umeleckú zložku, ktorá cez artdizajn komunikuje filozofickú rovinu v rámci produktového dizajnu. Vďaka dokonalému prepojeniu dizajnu, umenia a technológií žijeme najkrajšiu dobu estetiky výrobku. Dizajn si po prvý krát v dejinách výtvarného umenia vydobil pozíciu, ktorá presahuje umelecké dielo.

Maroš Schmidt (1978) pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2014, stál pri vzniku Slovenského múzea dizajnu a v súčasnosti ho vedie, bol dva roky kurátorom zbierky produktového dizajnu. Je absolventom priemyselného dizajnu (ateliér Transport dizajnu) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2004), kde ako externý pedagóg od roku 2012 prednáša Dejiny automobilového dizajnu. Zároveň je priemyselným dizajnérom na voľnej nohe.

Cyklus Presahy prináša do galérie Schemnitz štyri prednášky slovenských teoretikov umenia a výtvarných umelcov. Názov projektu má v sebe zakódované nielen presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi oblasťou výtvarného umenia a dizajnu, v širšom význame medzi umením a rôznymi aspektmi života a spoločnosti, akými sú napr. politika, verejný priestor, veda, technika… Zámerom projektu je prostredníctvom koncepčnej tvorivej práce prinášať do Banskej Štiavnice výberové súčasné výtvarné umenie, upriamiť sa na jeho odbornú reflexiu a kritiku, zvyšovať úroveň poznania, ako aj cestou umenia pomenúvať aktuálne javy v spoločnosti, v ktorej dnes žijeme.Prednáškový cyklus podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
 

 
 

Presahy 2 | Lenka Kukurová: Umenie a politika

13.12.2016

presahy.jpg

Angažované umenie s témou utečencov.

Prednáška sa zameria na predstavenie umeleckých diel s témou utečencov, ktoré zapájajú divákov do diskusie o tejto komplikovanej otázke. Výstava Strach z neznámeho bola realizovaná v Dome umenia / Kunsthalle Bratislava v prvej polovici tohto roka a vyvolala reakcie médií
i návštevníkov. Cieľom výstavy bolo kultivovať diskusiu o utečeneckej téme, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Strach z neznámeho na Slovensku a vo východnej Európe do značnej miery určoval a stále určuje podobu verejnej diskusie o utečencoch. Napätie v spoločnosti nevzniká na základe reálnych skúseností, ale väčšinou na základe správ a sprostredkovaných obrazov a tvrdení. Ako môže umenie pomôcť v dialógu o závažnej spoločenskej téme porozpráva kurátorka výstavy Lenka Kukurová.
Výstava Strach z neznámeho: http://www.kunsthallebratislava.sk/event/strach-z-neznameho

Lenka Kukurová (1978) vyštudovala dejiny umenia v Bratislave a v Prahe, momentálne pracuje v galérii súčasného umenia v Lipsku. Zameriava sa na prepojenie politiky, aktivizmu a súčasného umenia. Je spolukurátorkou pražskej galérie Artwall zameranej na politické umenie vo verejnom priestore.

Cyklus Presahy prináša do galérie Schemnitz štyri prednášky slovenských teoretikov umenia a výtvarných umelcov. Názov projektu má v sebe zakódované nielen presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi oblasťou výtvarného umenia a dizajnu, v širšom význame medzi umením a rôznymi aspektmi života a spoločnosti, akými sú napr. politika, verejný priestor, veda, technika… Zámerom projektu je prostredníctvom koncepčnej tvorivej práce prinášať do Banskej Štiavnice výberové súčasné výtvarné umenie, upriamiť sa na jeho odbornú reflexiu a kritiku, zvyšovať úroveň poznania, ako aj cestou umenia pomenúvať aktuálne javy v spoločnosti, v ktorej dnes žijeme.

Moderuje: Omar Mirza

Prednáškový cyklus podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 
 

presahy 3 | Martin Piaček: Socha a verejný priestor

6.2.2017

presahy3.jpg

Milí priatelia, prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení "Presahy", ktorý realizujeme vďaka podpore Fondu na podporu umenia pokračuje treťou prednáškou. V pondelok 6.2. sa stretneme s Martinom Piačekom, sochárom a pedagógom. 
Od 13.00 bude prednášať pre stredné školy, od 16.00 pre verejnosť 


Tvorba Martina Piačeka sa od roku 2006 tematicky zameriava prevažne na osobnú identitu z národno-historického aspektu ako i z toho vyplývajúcu nesamozrejmú kultúrnu identitu. Osobitý záujem venuje kritickým miestam “vlastnej” národnej histórie. Pôsobí na VŠVU.

Anotácia:
Martin Piaček: Socha a verejný priestor
Od prehliadnutého panáka ku fontáne stratenej v hmle.

Čo je verejný priestor a ktorých sôch máme u nás najviac?
Akú sochu do mesta?
Tak pomník, či pamätník?
Kto ho dnes potrebuje, objednáva, vyberá a platí?
Aké sú teda nároky na súčasný monument a aké podmienky vedú k jeho vzniku?
Ak sa aj zhodneme na tom, čo je zlé, ako dosiahneme niečo „dobré“?
Je vôbec možná všeobecná zhoda vo vkuse a nárokoch na umenie – aspoň vo verejnom priestore?
Ako to funguje v malej veľkej Bratislave a ako u susedov?
A čo na to Verejný podstavec?
 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 
 

Presahy 4 | Jana Geržová: Maľba vo veku obrazu 

Od čistej maľby k jej hybridnej podobe

7.4.2017

presahy4.jpg

Prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení s názvom "Presahy", ktorý Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia pokračuje štvrtou prednáškou. V dramaturgii Omara Mirzu (zároveň kurátora Galérie Schemnitz za rok 2016) sme vybrali štyroch popredných teoretikov a praktikov umenia, ktorí v svojich prednáškach reflektujú nielen presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi umením a rôznymi aspektami spoločnosti (napr.politika, verejný priestor atď.) a vyjadrujú sa tak k spoločnosti, v ktorej žijeme.

V piatok 7.4. sa stretneme s Janou Geržovou, kurátorkou, teoretičkou a kritičkou umenia, ktorá spoluzakladala a v súčasnosti vedie časopis pre súčasné výtvarné umenie Profil. Vo svojej prednáške s názvom Maľba vo veku obrazu: Od čistej maľby k jej hybridnej podobe sa bude venovať dichotómii pojmov maľba/obraz, ktoré boli v minulosti voľne zameniteľné, no od objavenia fotografie, neskôr filmu, videa alebo internetu dostal pojem obraz omnoho širší význam.

13.00 - prednáška pre stredné školy

16.00 - prednáška pre verejnosť

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.