Vážení hostia, dovoľte, aby som Vás v mene Bank of The Future Limited oficiálne privítal na otvorení sídla našej nadnárodnej spoločnosti v Banskej Štiavnici. Bank of The Future Limited dlhodobo pracuje na zriadení pobočiek po celom svete. Dnes sme ale mimoriadne hrdí, že sa naše dlhoročné sny menia na skutočnosť a my otvárame svoje hlavné sídlo práve v Banskej Štiavnici. V meste známom svojou bohatou históriou. V meste s dlhoročnou tradíciou jedinečného prepájania priemyslu, vzdelávania a kultúry. A oddnes bude Banská Štiavnica aj centrom finančného sektora.

Autorom výtvarného spracovania, vízie, ale aj dlhodobej stratégie našej banky je svetoznámy umelec Roland Farkas. Priestory nám láskavo poskytla významná miestna Galéria Schemnitz. 

Čo ale pre Vás Roland Farkas v sídle Bank of The Future Limited pripravil? 

Utečencov víta úvodným videom Refugees Welcome. Predstaví vám svoj dlhodobý výskumný projekt Change, v ktorom experimentoval so zmenárenským biznisom a systematicky testoval permanentnú stratu hodnoty peňazí. V špeciálnom projekte New World Exchange si budete môcť z vašich vlastných bankoviek vytvoriť originál umeleckých diel bez toho, aby ste ich znehodnotili. Dokonalé znehodnotenie naopak Farkas predvádza vo videu Whitewash. Je návodom ako dokonale oprať vaše peniaze (dočista dočista). A v závere výstavy sa pozriete priamo do očí osobám zobrazeným na maďarských bankovkách.

Kto je Roland Farkas?  …Viac


 

VVZDELÁVANIE EDUCATION

AUTORI
ARTISTS

VÝSTAVY
EXHIBITIONS

FILMY
FILMS


FOTOGALÉRIE PHOTO GALLERIES


PODPORTE NÁS
SUPPORT US