Bez opony | Martin Knut

Galéria Schemnitz, 24.1.2019 o 16:00 hod

Združenie na podporu umenia – terra artis pokračuje v januári v realizácii svojho vzdelávacieho cyklu „bez opony“, v ktorom interaktívnym spôsobom predstavuje významných súčasných vizuálnych umelcov. Prezentáciu realizuje vždy kurátor spolu so samotným umelcom a jej súčasťou je debata s divákmi. V prvej prezentácii predstavil Juraj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú, v druhej Zuzana Duchová umelecké zoskupenie Kundy Crew a v tretej nám Richard Gregor predstaví tvorbu Martina Knuta.

Richard Gregor je historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Katedre dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite v Trnave (Universitas Tyrnaviensis), kde je aktuálne interným študentom doktorandského štúdia. Pracuje ako kurátor v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíně.

Martin Knut je maliar, výtvarník, marketingový stratég a filantrop. Už viac než 20 rokov pracuje aj pre 3.sektor ako komunikačný konzultant. Pätnásť rokov viedol zastúpenie nadnárodnej komunikačnej agentúry na Slovensku PUBLICIS/KNUT. V roku 1999 spoluzakladal a dodnes vedie Ligu za duševné zdravie. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí. Bol členom správnej rady Galerie Danubiana a dnes zastupuje verejnosť v správnej rade VŠVU.

Martin Knut sa vrátil k maľbe po približne dvadsaťročnej pauze, a to v roku 2011. Nadviazal na svoju predchádzajúcu poetiku, no už na prvý pohľad vidíme odlišnú ľudskú zrelosť, s ktorou k novým plátnam pristupuje. Centrom jeho malieb je spravidla subtílna komiksová postava, ktorá, ako nám napovedajú názvy diel, je účastná filozoficko-moralistických situácií. Dalo by sa povedať, že zlomových, alebo hraničných. V humanistickom étose spočíva najväčší prínos Knutovho návratu k maľbe. Farebná škála, ktorú Knut používa, t. j. zemité odtiene vo vyváženej koloristickej harmónii, majú miestami až terapeutickú hodnotu.


Kristína Mésároš
Čas | time

do 16.12.2018

Kristína Mesároš: Čas

Každý z nás pôsobí v konkrétnom čase a konkrétnom priestore. Obklopený vlastnými témami, ktoré nám do života prináša okolie, alebo ktoré si vytvárame sami. Naša túžba po inom (lepšom a krajšom) živote často naráža na limity, ktoré sami nevieme, alebo nedokážeme prekonať. 

Kristína Mesároš je maliarka príbehov. Kombinuje v nich fascinujúce obrazy okolitého sveta so svojimi osobnými témami. Každý nový predmet, ktorý sa v jej obrazoch objavuje má svoj presný význam, miesto aj úlohu. Dom, mozaika, vták, les, voda, čln, architektúra, dizajn, príroda, nie sú len zobrazované predmety, ale metafory, cez ktoré k nám Kristína hovorí o hľadaní, strachu, úzkosti, melanchólii, boji, ale aj o šťastí, láske, harmónii a nekonečne silnej túžbe po lepšom živote a krajšom svete. 

Jej obrazy sú plné vzrušujúcich tém, vyžadujúcich hlbšie skúmanie. Vizuálne provokujú naše oko priťahujú našu pozornosť, doslova nás žiadajú, aby sme sa znova a znova pozreli a prijali pozvanie k meditácii, aby sme rozmýšľali ale aj precítili čo sa nám autorka pokúša povedať. Prijmite preto prosím pozvanie, posaďte sa pred niektorý obraz a zapnite príjem. Oplatí sa vám to!

Juraj Čarný


Bez opony | Kundy Crew

Galéria Schemnitz, 11.12.2018 o 16:00 hod

Združenie na podporu umenia – terra artis pokračuje v decembri v realizácii svojho vzdelávacieho cyklu „Bez opony“, v ktorom interaktívnym spôsobom predstavuje troch významných súčasných vizuálnych umelcov. Prezentáciu realizuje vždy kurátor spolu so samotným umelcom a jej súčasťou je debata s divákmi. V prvej prezentácii predstavil Juraj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú. V druhej prezentácii nám kurátorka Zuzana Duchová predstaví nielen jedného vizuálneho umelca, ale tentokrát to bude umelecká skupina, ktorá nesie názov Kundy crew.

Ľudovo-tvorivá skupina Kundy crew vznikla v roku 2010 ako neformálne zoskupenie nahnevaných dievčat, ktoré sa rozhodli zobrať svojim starým mamám aj tú poslednú zábavku a začali vyšívať. Vo svojich výšivkách sa venujú témam feministickým, antifašistickým, mizantropickým, vážnym, smiešnym, aktuálnym. Kríživková výšivka, ako tradičná technika, ktorú si pre zaznamenávanie svojich posolstiev zvolili, v sebe nesie určitý konzervativizmus. V tomto spojení sa ale stáva nositeľkou radikálnych posolstiev a pomáha vytvárať nové „tradície“, ktoré nie sú založené na predsudkoch a stereotypoch. Kundy crew majú dnes štyri členky a za sebou punkové posedenia i vážne výstavy v Prahe, Viedni, Budapešti, Bratislave a ďalších mestách. Na prezentácii v Banskej Štiavnici sa dozvieme ako vznikajú námety a možno dôjde aj na kratší workshop.


Miznúce kódy

multimediálna výstava Pavla Mrkusa
a Tomáša Rafu v Galérii Schemnitz

Výstava potrvá do 28.10.2018

Výstavný program Galérie Schemnitz sme v roku 2018 zahájili predstavením najkvalitnejšej domácej maľby, s presahmi ku konceptu i osobnej angažovanosti v podaní Košičanky Lucie Dovičákovej a Štiavničana Matúša Lányiho. Pokračovali sme Ne/aktivistickou výstavou, ktorá aktivistická bola aj nebola zároveň. Jiří David predstavil svoje najnovšie maľby a fotografie, Ivana Šáteková vystavila sochy, grafiky aj radikálne výšivky Hore hajl – dole hajl. Dnešná výstava by sa pokojne mohla volať Aktivistická. Spája poetické, aj keď spoločensky mimoriadne naliehavé výpovede českého multimediálneho autora Pavla Mrkusa a videá najradikálnejšieho z pionierov aktivistického umenia na Slovensku – Tomáša Rafu. 

Výstava kombinujúca ekologický aktivizmus Pavla Mrkusa a antirasistické videá Tomáša Rafu predznamenáva program Galérie Schemnitz na rok 2019. Viac …

Juraj Čarný

“Umění je jedním z možných přístupů, jak se pokoušet vidět pod povrch a ve vrstvách nebo jak zdánlivě známou a banální realitu proměňovat v něco kouzelného. Nejistota bývá někdy zřejmá a někdy maskovaná agresí nebo sebevědomím, ale zkušenost s kozmem nemusí ústit nutně do úzkosti. Naopak může vyvolat i pocity harmonie nebo patosu. Ve své práci se dotýkám různých aspektů skutečnosti, ale nemyslím, že bych jí tím měl pevněji v rukou. Naopak, stále více se otevírá její bezedná nepoznatelnost. Ale ani to ve mně nevzbudzuje pocit úzkosti, spíše možná úcty.” 

Pavel Mrkus

„V súčasnosti sa deje toľko zaujímavých vecí, že je ťažké nevnímať ich. Politická situácia sa zhoršuje, rasizmus a xenofóbia sú na vzostupe, emócie sprevádzajúce rôzne pouličné udalosti sú stále intenzívnejšie. Myslím si, že je možné, že toto všetko smeruje k nejakému veľkému vyvrcholeniu. Koniec koncov, tak to v minulosti vždy bolo.“ 

Tomáš Rafa


Pavel Mrkus | Tomáš Rafa | Miznúce kódy | Vernisáž


 

VVZDELÁVANIE EDUCATION

AUTORI
ARTISTS

VÝSTAVY
EXHIBITIONS

FILMY
FILMS


FOTOGALÉRIE PHOTO GALLERIES


PODPORTE NÁS
SUPPORT US

 

Jiří David a Ivana Šáteková | Ne/aktivistická výstava | Vernisáž