Načo nám je menie?

Mira Síkorová - Putišová | Nadregionálne umenie a “regionálny divák”| Považská galéria umenia v Žiline

Dátum konania: 6.11. 2018 Čas: 16:00 h Miesto: Galéria Schemnitz

Združenie na podporu umenia – terra artis pripravilo pre verejnosť vzdelávací cyklus „Načo nám je umenie?“,  zámerom ktorého je odpovedať na otázky: „Kto dnes potrebuje umelcov?“ a „Načo sú nám výstavy, kurátori či galérie?“. Obsahovo projekt reflektuje nedostatočnú možnosť zažiť v stredoslovenskom regióne kontakt s profesionálnym súčasným umením, ako i inšpirovať sa ním a jeho témami. Rozsahom je projekt neveľký. Zrealizujú sa dve prezentácie, v rámci ktorých poskytneme účastníkom možnosť priamej komunikácie s dvomi teoretikmi umenia, ktorí nám pomôžu získať širší rozhľad a uvedomiť si prepojenia rôznych sfér ľudského života s umením. Prvé stretnutie bude s Mirou Sikorovou – Putišovou, kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline. 

V príbehu Považskej galérie umenia v Žiline (Museum of Art Žilina) majú svoje podstatné miesto 90. roky 20. storočia. Galéria už vtedy publiku predstavovala aktuálne trendy umenia, no takisto začala – ako jediná na Slovensku – budovať zbierku umenia nových médií a intermédií.  V súčasnosti ho ako jediná prezentuje v dlhodobej expozícii a dnešné výstavy v galérii sú podobne zamerané na aktuálne dianie v slovenskom umení. 

Čo je hlavnou misiou regionálnej galérie? Prezentácia a popularizácia umenia? Či jeho zberateľstvo, výskum a odborné spracovávanie poznatkov o ňom? Ako získať/nestratiť diváka a súčasne sa nespreneveriť zásadám galerijnej inštitúcie ako odborného pracoviska? Príbeh Považskej galérie umenia v Žiline, písaný od 90. rokov, ponúka svoju verziu odpovedí na tieto otázky.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 
 

Miznúce kódy

multimediálna výstava Pavla Mrkusa
a Tomáša Rafu v Galérii Schemnitz

Výstava potrvá do 28.10.2018

Výstavný program Galérie Schemnitz sme v roku 2018 zahájili predstavením najkvalitnejšej domácej maľby, s presahmi ku konceptu i osobnej angažovanosti v podaní Košičanky Lucie Dovičákovej a Štiavničana Matúša Lányiho. Pokračovali sme Ne/aktivistickou výstavou, ktorá aktivistická bola aj nebola zároveň. Jiří David predstavil svoje najnovšie maľby a fotografie, Ivana Šáteková vystavila sochy, grafiky aj radikálne výšivky Hore hajl – dole hajl. Dnešná výstava by sa pokojne mohla volať Aktivistická. Spája poetické, aj keď spoločensky mimoriadne naliehavé výpovede českého multimediálneho autora Pavla Mrkusa a videá najradikálnejšieho z pionierov aktivistického umenia na Slovensku – Tomáša Rafu. 

Výstava kombinujúca ekologický aktivizmus Pavla Mrkusa a antirasistické videá Tomáša Rafu predznamenáva program Galérie Schemnitz na rok 2019. Viac …

Juraj Čarný

“Umění je jedním z možných přístupů, jak se pokoušet vidět pod povrch a ve vrstvách nebo jak zdánlivě známou a banální realitu proměňovat v něco kouzelného. Nejistota bývá někdy zřejmá a někdy maskovaná agresí nebo sebevědomím, ale zkušenost s kozmem nemusí ústit nutně do úzkosti. Naopak může vyvolat i pocity harmonie nebo patosu. Ve své práci se dotýkám různých aspektů skutečnosti, ale nemyslím, že bych jí tím měl pevněji v rukou. Naopak, stále více se otevírá její bezedná nepoznatelnost. Ale ani to ve mně nevzbudzuje pocit úzkosti, spíše možná úcty.” 

Pavel Mrkus

„V súčasnosti sa deje toľko zaujímavých vecí, že je ťažké nevnímať ich. Politická situácia sa zhoršuje, rasizmus a xenofóbia sú na vzostupe, emócie sprevádzajúce rôzne pouličné udalosti sú stále intenzívnejšie. Myslím si, že je možné, že toto všetko smeruje k nejakému veľkému vyvrcholeniu. Koniec koncov, tak to v minulosti vždy bolo.“ 

Tomáš Rafa


Pavel Mrkus | Tomáš Rafa | Miznúce kódy | Vernisáž


 

VVZDELÁVANIE EDUCATION

AUTORI
ARTISTS

VÝSTAVY
EXHIBITIONS

FILMY
FILMS


FOTOGALÉRIE PHOTO GALLERIES


PODPORTE NÁS
SUPPORT US

 

Jiří David a Ivana Šáteková | Ne/aktivistická výstava | Vernisáž