Načo nám je Umenie? 

Nový prednáškový cyklus Galérie Schemnitz

Združenie na podporu umenia – terra artis pripravilo pre verejnosť vzdelávací cyklus „Načo nám je umenie?“,  zámerom ktorého je odpovedať na otázky: „Kto dnes potrebuje umelcov?“ a „Načo sú nám výstavy, kurátori či galérie?“. Obsahovo projekt reflektuje nedostatočnú možnosť zažiť v stredoslovenskom regióne kontakt s profesionálnym súčasným umením, ako i inšpirovať sa ním a jeho témami. Rozsahom je projekt neveľký. Zrealizujú sa dve prezentácie, v rámci ktorých poskytneme účastníkom možnosť priamej komunikácie s dvomi teoretikmi umenia, ktorí nám pomôžu získať širší rozhľad a uvedomiť si prepojenia rôznych sfér ľudského života s umením. Prvé stretnutie bude s Mirou Sikorovou – Putišovou, kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline. 


Juraj Čarný
Budú všetci kurátori mediátormi?

Nové technológie priniesli v posledných rokoch radikálne zmeny do mnohých oblastí nášho života. Zdieľame byty, elektrické autá, ktoré budú čoskoro jazdiť autonómne, slobodne a často aj bez pasu sa pohybujeme po veľkej časti sveta, legálne vlastníme takmer celú hudobnú knižnicu sveta vo svojich mobilných telefónoch. Žijeme životy na sociálnych sieťach a zabúdame, že okolo nás sa odohrávajú hybridné vojny a naše životy sa nám snažia ukradnúť populistickí politici, tešiaci sa na nastolenie diktatúr. Utečenecká kríza zmenila rozloženie politických síl na viacerých kontinentoch. Najväčšia revolúcia nás ale zatiaľ iba čaká a je ňou nástup umelej inteligencie. Aká je v tejto neprehľadnej situácii úloha umelca, umenia a kurátora? 

Vo svojej prednáške predstavím viaceré podoby práce kurátora. Freelance kurátora, kurátora v galérii, múzeu, kunsthalle, šéfredaktora časopisu, kritika, ale aj manažéra a mediátora. 

Predstavím aj koncepciu mediátorov, ktorú sme iniciovali v Kunsthalle Bratislava a tiež participatívne kurátorské projekty o utečeneckej kríze, xenofóbii, rasizme a extrémizme, Potulnú galériu nomadSpace, Crazycurators Biennale – Augmented Reality a projekt TRAM – galéria/kultúrne centrum vo vlaku medzi Viedňou a Bratislavou.

Dátum konania: 19.2.2019
Čas: 16:00 hod
Miesto: Galéria Schemnitz


Cyklus prednášok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 
 
 

Mira Sikorová – Putišová
Nadregionálne umenie a „regionálny“ diváK
 Považská galéria umenia v Žiline

V príbehu Považskej galérie umenia v Žiline (Museum of Art Žilina) majú svoje podstatné miesto 90. roky 20. storočia. Galéria už vtedy publiku predstavovala aktuálne trendy umenia, no takisto začala – ako jediná na Slovensku – budovať zbierku umenia nových médií a intermédií.  V súčasnosti ho ako jediná prezentuje v dlhodobej expozícii a dnešné výstavy v galérii sú podobne zamerané na aktuálne dianie v slovenskom umení. 

Čo je hlavnou misiou regionálnej galérie? Prezentácia a popularizácia umenia? Či jeho zberateľstvo, výskum a odborné spracovávanie poznatkov o ňom? Ako získať/nestratiť diváka a súčasne sa nespreneveriť zásadám galerijnej inštitúcie ako odborného pracoviska? Príbeh Považskej galérie umenia v Žiline, písaný od 90. rokov, ponúka svoju verziu odpovedí na tieto otázky.

Dátum konania: 6.11.2018
Čas: 16:00 hod
Miesto: Galéria Schemnitz


Cyklus prednášok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia