Back to All Events

Načo je nám menie?

  • Schemnitz Gallery 2 Andreja Sládkoviča Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, 969 01 Slovakia (map)

Mira Sikorová – Putišová 

Nadregionálne umenie a „regionálny“ divák

Považská galéria umenia v Žiline 


V príbehu Považskej galérie umenia v Žiline (Museum of Art Žilina) majú svoje podstatné miesto 90. roky 20. storočia. Galéria už vtedy publiku predstavovala aktuálne trendy umenia, no takisto začala – ako jediná na Slovensku – budovať zbierku umenia nových médií a intermédií.  V súčasnosti ho ako jediná prezentuje v dlhodobej expozícii a dnešné výstavy v galérii sú podobne zamerané na aktuálne dianie v slovenskom umení. 

Čo je hlavnou misiou regionálnej galérie? Prezentácia a popularizácia umenia? Či jeho zberateľstvo, výskum a odborné spracovávanie poznatkov o ňom? Ako získať/nestratiť diváka a súčasne sa nespreneveriť zásadám galerijnej inštitúcie ako odborného pracoviska? Príbeh Považskej galérie umenia v Žiline, písaný od 90. rokov, ponúka svoju verziu odpovedí na tieto otázky.


Later Event: December 11
Bez opony | KUNDY CREW