Back to All Events

Spomienky na budúcnosť / výstava


OLJA TRIAŠKA STEFANOVIČ | JÁN TRIAŠKA | 3.5.2019

Manželia Olja a Ján Triaška síce pochádzajú zo Srbskej Vojvodiny, dlhodobo ale pôsobia v Bratislave ako mimoriadne aktívni členovia domácej umeleckej komunity.

Olja Triaška Stefanović (1978) pedagogicky pôsobí na Katedre fotografie na VŠVU v Bratislave a je aktívna v médiu fotografie. Systematicky sa venuje opustenej architektúre, modernistickým a socialistickým pomníkom na Slovensku a v krajinách bývalej Juhoslávie. Vytvorila dokumentárne cykly o ženách architektkách, krematóriu v Bratislave a architektovi Friedrichovi Weinwurmovi.

Ján Triaška (1977) pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, je maliar a konceptualista. Vo svojich maľbách sa nevyhýba ani spoločensky aktuálnym témam. Vizuálne glosoval problémy súvisiace so sťahovaním sa ľudí z miest na vidiek (cyklus SMOG). Na výstave Strach z neznámeho v Dome umenia / Kunsthalle Bratislava zaujal angažovaným obrazom predsedu ĽSNS, namaľovaným prasacou krvou na lacnom papieri (2013). Na výstave v Artwall galérii v Prahe predstavil gestá rúk protikladných významov – nenávistné až hejterské versus priateľské a nevinné.

Napriek tomu, že Olja aj Ján už roky pravidelne vystavujú doma aj v zahraničí, doteraz mali iba jednu spoločnú výstavu (v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch).

Kurátorským zámerom ich druhej spoločnej výstavy je predstaviť v Galérii Schemnitz dva najaktuálnejšie cykly oboch autorov vo vzájomnej konfrontácii. Olja odkazuje na prostredie, z ktorého pochádza, cez cyklus Juhoslovanských pomníkov “As if it never happened”. Ján vystavuje výrazné farebné veľkoformátové maľby konfrontujúce zbrane s rastlinami a zvieratami “Sezóna 18/19”.

“Sústreďujem sa na termín prítomnosť minulosti, jeho význam, ako aj na otázku pamätníkov a ich vzťahu ku pamäti – našej osobnej ale aj generačnej či kolektívnej. Cez tieto momenty otváram problematiku nášho vzťahu k minulosti a prítomnosti a náš záujem či nezáujem k národnej pamäti a opusteným, či napospas času ponechaným verejným monumentom a zabudnutým pomníkom.”

Olja Triaška Stefanović

“V najnovšej sérii veľkoplošných malieb je mojím zámerom klásť kritické otázky. Pýtam sa sám seba, že do akej miery je naša spoločnosť radikalizovaná, militantná, a čo skrývame pod povrchom. Vychádzam z vlastnej skúsenosti priameho svedka rozpadu bývalej SFRJ (Socialistická federatívna republika Juhoslávia), sprevádzaného nástupom nacionalizmu a populizmu, ktorý postupne radikalizoval občanov a ničil hodnoty občianskej spoločnosti. Zaujíma ma manifestácia úpadku individuálnych hodnôt verzus súčasná občianska spoločnosť a jej smerovanie v kontexte strednej Európy.”

Ján Triaš

Earlier Event: December 11
Bez opony | KUNDY CREW