Back to All Events

Prednáška: Marika Kupková | Krehké a iné kino

  • Schemnitz Gallery 2 Andreja Sládkoviča Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, 969 01 Slovakia (map)

Ďalšia prednáška o súčasnom vizuálnom umení v Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici sa bude venovať málo diskutovanej téme videoartu. Prednášajúca Mária Kupková z Masarykovej Univerzity v Brne nás pozve na stretnutie so súčasným českým umením pohyblivého obrazu (videoartom), ktoré predstaví z historicko-kultúrnych, inštitucionálnych i estetických hľadísk. Prednáška upozorní na niektoré súvisiace problémy, akými sú nedostatočná a nesystematická archivácia pohyblivého obrazu, nefunkčné distribučné kanály a verejná podpora. Mária Kupková sa bude tiež venovať kurátorským projektom, ktoré poukazujú na rozdielnosť vnímania u diváka v kine a v galérii. Tieto dva typy diváckeho nastavenia a očakávania úspešne premosťuje film a video, ktoré putujú medzi výtvarným a kinematografickým poľom.  
Mgr. Marika Kupková PhD. (1973) je poprednou českou historičkou umenia a kurátorkou. Programovo sa venuje mediálnym a sociálnym presahom filmu, pohyblivého obrazu a súčasnej vizuálnej kultúry. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, je dlhoročnou vedúcou Galerie TIC v Brne.

Prednáškový cyklus je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program národnostných menšín 2017

 

Later Event: February 1
Zimná obývačka