Grafika s textom

UNIKÁTNU TLAČ FOTOGRAFIE S VAŠIM VÝROKOM O SLOBODE NAPÍSANOM NA JEDNOM Z UMELECKÝCH PRVKOV INŠTALÁCIE THINK FREEDOM.

Tlač formátu cca 40x30 cm na papierovom hárku formátu 60x50 cm.

  • Tlač špeciálnymi pigmentami na prémiovom matnom Ph neutrálnom papieri Hannemuller. (Archívna muzeálna kvalita).

  • S vlastnoručným podpisom Ediny Seleskovič

  • Jediný exemplár s Vašim vlastným výrokom o slobode, prípadne s výrokom ktorý si vyberiete.

  • Ako bonus Filmový dokement Think Feedom ktorý pripravujeme v spolupráci s našim dvorným dokumentaristom Petrom Kováčom.

Grafika bez textu

 

UNIKÁTNU TLAČ FOTOGRAFIE S VAŠIM VÝROKOM O SLOBODE NAPÍSANOM NA JEDNOM Z UMELECKÝCH PRVKOV INŠTALÁCIE THINK FREEDOM

Podporte projekt Think Freedom čiastkou 150 Eur a získajte darček, veľkú tlač fotografie s elementom inštalácie s Vašim výrokom o slobode podpísanú autorkou + ako bonusový darček filmový dokument Think Freedom.

Váš darček Vám príde poštou do konca leta 2019.

Úhradu vykonajte na účet Združenie na podporu umenia - terra artis, IBAN:

SK06 0900 0000 0050 5487 8348

BIC SWIFT kód GIBASKBX

Do správy pre príjmateľa uveďte svoje meno pre identifikáciu a spárovanie platby s objednávkou.

Meno *
Meno
Adresa *
Adresa