15128863_583655981817498_2854281000296123247_o.png
 
 

Od septembra 2016 do mája 2017 Galéria Schemnitz pripravila a zrealizovala cyklus 4 prednášok o súčasnom výtvarnom umení s názvom Presahy. Prednáškový cyklus dramaturgicky pripravil a väčšinu prednášok moderoval kurátor a kunsthistorik Omar Mirza.
Rezonovali v ňom presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi oblasťou výtvarného umenia a dizajnu a v širšom význame medzi umením a rôznymi aspektmi života a spoločnosti, akými sú napr. politika, verejný priestor, veda a technika.
Prednášky svojou zrozumiteľnou formou zároveň prepájali svet teórie umenia so svetom bežného návštevníka galérie či študentov stredných škôl, ktorým ešte prirodzene chýba vycibrený pojmový aparát. 

 

Elektronický zborník prednášok cyklu PRESAHY

 

Stiahni

 

PRESAHY I

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more.
 

PRESAHY II

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more.
 

PRESAHY III

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more.
 

PRESAHY IV

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more.