15128863_583655981817498_2854281000296123247_o.png

Od septembra 2016 do mája 2017 Galéria Schemnitz pripravila a zrealizovala cyklus 4 prednášok o súčasnom výtvarnom umení s názvom Presahy. Prednáškový cyklus dramaturgicky pripravil a väčšinu prednášok moderoval kurátor a kunsthistorik Omar Mirza.
Rezonovali v ňom presahy medzi umeleckými médiami, formami, technikami a témami, ale aj medzi oblasťou výtvarného umenia a dizajnu a v širšom význame medzi umením a rôznymi aspektmi života a spoločnosti, akými sú napr. politika, verejný priestor, veda a technika.
Prednášky svojou zrozumiteľnou formou zároveň prepájali svet teórie umenia so svetom bežného návštevníka galérie či študentov stredných škôl, ktorým ešte prirodzene chýba vycibrený pojmový aparát. 

 
FPU_logo2_cierne.jpg

Prednáškový cyklus Presahy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Elektronický zborník
cyklu prednášok "PRESAHY"

 

 


Filmové záznamy z prednášok

 

PRESAHY 1 I MAROŠ SCHMIDT: DIZAJN AKO VYŠŠIA FORMA UMENIA

 

PRESAHY 2 | LENKA KUKUROVÁ: UMENIE A POLITIKA

 

PRESAHY 3 | MARTIN PIAČEK: SOCHA A VEREJNÝ PRIESTOR

 

PRESAHY 4 | JANA GERŽOVÁ: MAĽBA VO VEKU OBRAZU