Výstava Kristíny Mésároš

Galéria Schemnitz absolvuje svoju symbolickú premiéru výstavou Kristíny R. Mésároš "Pod povrchom / Under the surface", ktorej vernisáž sa uskutoční 1.novembra 2013 o 19. hodine

Autorka patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí na scénu súčasného vizuálneho umenia nastúpili v posledných desiatich rokoch. Absolventka ateliéru grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (V. Kolenčík) pre seba ešte počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Vo svojej tvorbe preferuje imaginatívne námety podmienené vlastnými zážitkami a osobnými skúsenosťami. Inšpirácie a často i konkrétne obrazy Kristína nachádza na exotických miestach ďalekých krajín, požičiava si ich z historických fotografií, alebo ich fotoaparátom loví v banalitách okolitého sveta. Neustále skúmaný vzťah človek-krajina odkazuje k tradičným polohám ilustratívnej či symbolickej maľby. Významový minimalizmus však rozprávané príbehy znejasňuje a zdanlivo ustálenú poetiku výjavov vždy narúšajú nenápadné podvratné momenty.

Na výstave "Pod povrchom / Under the surface" sú predstavené najmä nové práce, ktoré otvárajú ďalší z výrazných cyklov autorkinej tvorby. Svoj obľúbený motív vody si v posledných obrazoch “ohmatáva” bližšie a obracia naň celú svoju pozornosť. V úsporne rozohraných etudách ako skok do vody, plávanie pod hladinou, či váhanie pred skokom, opäť pracuje s interakciou človeka a prírody (elementu vody), tentokrát však už bez potreby fantazijného symbolizmu a naratívnosti. Zároveň dáva divákovi možnosť nechať sa pohltiť vizuálnym pôžitkom výborne zvládnutej realistickej maľby. Výstava potrvá do 9. decembra.

 

We don't need a sunrise

We don't need a sunrise