Ťažké ľahkosti Patrície Koyšovej

Obrazy na výstave Ťažké ľahkosti sú ďalším rozvíjaním maľby vzduchom, ktorá autorke otvára stále nové možnosti alebo, ako sama hovorí, výzvy. V novom cykle malieb sa oblúkom vracia k dvom výtvarným témam, ktoré spracúvala už v minulosti. Prvou z nich je séria pracujúca s vizualitou krvného obrazu nadväzujúca na starší cyklus Cum grano salis. Autorka si pri práci na obrazoch nového cyklu Hľadanie dokonalého tvaru vytýčila cestu, ktorú plánuje nasledovať v nasledujúcom období a vo výsledku presiahnuť do väčších maliarskych i priestorových realizácií. Komorný formát obrazov v galérii Schemnitz (90x105cm) umožňuje takpovediac sledovať počiatočnú fázu skúmania, ktorá (nie bez nadväznosti na minulé skúsenosti) u Patrície Košovej obykle prerastie do dlhodobého výtvarného programu ústiaceho k monumentálnym výstupom. 

Druhou témou, ktorú autorka po čase znova rozvíja, je barok. Vracia sa k dojmu ľahkosti, vzdušnosti a zároveň komplikovanosti tvarov evokujúcich barokové (či rokokové) narábanie s iluzívnou ornamentálnosťou, pohyby drapérií, ostré zlomy svetla či dynamiku architektúry. Nadväzuje na princípy, ktoré si osvojila pri tvorbe najvýraznejších diel z roku 2010 (prezentovaných na samostatnej výstave Evolution of a star, SODA gallery, Bratislava). Maliarske postupy odkazujúce  k historickým koreňom vizuálnej pamäte paradoxne dosahuje používaním industriálnych nástrojov a techník. Zvláštne napätie medzi tradíciou a experimentom, prekonávaním fyzických prekážok pri tvorbe a čistým, minimalistickým (naoko “ľahkým”) vizuálnym jazykom, sa pri uvažovaní o Patríciinej maľbe javia ako jej zásadné kvality. Návraty k istým  motívom z osobnej i všeobecnej histórie sú autorkiným estetickým hľadaním nových ciest pre podporu otvorenej imaginácie pri vnímaní (nielen) jej obrazov.