majdakova

Mária Čorejová | Zasľúbená zem

Tvorba Márie Čorejovej patrí v rámci súčasného vizuálneho umenia k polohám uprednostňujúcim obsah pred (okázalou) formou. Využíva predovšetkým komorné médium kresby. Základom jej výtvarného prejavu je kresba tušom na papier, pričom sa však nevyhýba jej príležitostnému prenikaniu s inými umeleckými druhmi, napríklad s grafickým a produktovým dizajnom či digitálnou animáciou.

SUTÚRAMA Adama Šakového

“It’s complicated”? 

Vzťah maľby a fotografie má v rámci umenia dlhodobý a miestami komplikovaný príbeh. Od počiatkov vynájdenia fotografie v 19. storočí umelecký svet cítil potrebu sa voči fotografickému obrazu vymedziť, definovať jeho úlohu a nájsť mu adektvátne miesto. Najmä kvôli maľbe a kresbe, ktoré akoby stratili jednu zo svojich bytostných funkcií - zobrazovania reality. Čoskoro sa však fotografia emancipovala a od pomocného nástroja pre realistických maliarov (Courbet, Delacroix) sa presunula do pozície “magického” média schopného zachytiť prchavý moment, ktorý oceňovali rôzni umelci - spomedzi iných najmä impresionisti.