VLASTA ŽÁKOVÁ
SLADKÁ TEMNOTA

Do 3. Septembra 2017

VIAC ...

 

VVZDELÁVANIE EDUCATION 

 

Prednáškový cyklus  
Kultúrne spoje CZ-SK

AUTORI       ARTISTS

 

      

VÝSTAVY EXHIBITIONS

Výstavné projekty
Galérie Schemnitz

FILMY               FILMS

 

Filmy Galérie SCHEMNITZ
 

FOTOGALÉRIE   PHOTO GALLERIES

 

Fotografie z diania v galérii
 

PODPORTE NÁS
SUPPORT US

Staňte sa súčasťou príbehu Galérie Schemnitz cez rôzne formy aktívnej i pasívnej podpory aktivít.