“Spomienky na budúcnosť”

Olja Triaška Stefanovič | Ján Triaška | 3.5.2019

vo vani.élej a uhlik na platne.200x180cm.2018.jpg
5-1505936061.jpg
 

 

Pripravujeme

Edina Seleskovič | “Think Freedom” | 14. Júna 2019

 

 

VVZDELÁVANIE EDUCATION

AUTORI
ARTISTS

VÝSTAVY
EXHIBITIONS

FILMY
FILMS


FOTOGALÉRIE PHOTO GALLERIES


PODPORTE NÁS
SUPPORT US