Boris Sirka (1981) patrí v rámci slovenskej mladej maľby k najlepšie rozpoznateľným autorom. Charakteristickým rysom jeho tvorby je zvolený žáner, ktorého možnosti neustále objavuje a posúva do nových rovín. Opakovane spracováva "temné" témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami, alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a tzv. vysokým umením. Podobne ako iní maliari pracuje v ohraničených, uzatvorených cykloch. Zmeny programu u Sirku znamenajú vždy striktný prechod z jednej fázy do druhej, náhlu zmenu vyjadrovania, nové myšlienky, novú tematickú oblasť. Často si požičiava motívy japonskej hororovej literatúry i kinematografie, preberá atmosféru viktoriánskych románov, inokedy sa zas dotýka barokového zátišia v zmysle Vanitas. Aktuálne sa zameral na motív voľnej drapérie, ktorý spracováva v minimalistických inscenáciách s absenciou figúry či iného objektu. Drapérie doslova "portrétuje", teda maľuje ich ako autonómne predmety v neutrálnom priestore. Hororová desivosť a naratívnosť sa vytráca v prospech jemnejšej, menej ilustratívnej tajomnosti. Nové Sirkove obrazy sa mrazivo pohrávajú sa s ľudskou predstavivosťou, ktorá je hlavným producentom neidentifikovateľného strachu z nevideného, zmyslami iba tušeného sveta.  _dm

K maľbe ma inšpiruje všetko od hudby, filmu, videoklipov, módy, obalov hudobných albumov až po osobné zážitky. Je za tým znalosť súčasnej mytológie a kultov, zmysel pre nadčasovosť, objavovanie maliarskych techník, risk, snaha vymaniť sa zo “škatuľky”, odlepovanie nálepky aj za cenu nezáujmu a nepopularity.
— b.s.

Found footage #12

akryl na plátne | acrylic on canvas

180x140 cm

2014

5800,- €

 

Found footage #13

akryl na plátne | acrylic on canvas

180x140 cm

2014

5800,- €

Found footage #11

akryl na plátne | acrylic on canvas

180x140 cm

2014

5800,- €

Lilith

akryl na plátne | acrylic on canvas

120x100 cm

2014

3700,- €

End

akryl na plátne | acrylic on canvas

90x70 cm

2013

2200,- €

Some time ago III

akryl na plátne | acrylic on canvas

70 x 60 cm

2012

1200,- €

Found footage #6

akryl na plátne | acrylic on canvas

40x30 cm

2013

750,- €

Found footage #3

akryl na plátne | acrylic on canvas

30x40 cm

2013

750,- €

Found footage #4

akryl na plátne | acrylic on canvas

30x40 cm

2013

750,- €

Missing scene #2

akryl na plátne

70x100 cm

2013

2400, -€

Missing scene #1

akryl na plátne

50x70 cm

2013

1000, -€

Found footage #1

akryl na plátne | acrylic on canvas

30x40 cm

2013

750,- €

Found footage #9

akryl na plátne | acrylic on canvas

30x40 cm

2013

750,- €


SI.SI #2

LINORYT

23X30 CM

2013

130,- €

SI.SI #1

LINORYT

23X30 CM

2013

130,- €

SI.SI #3

LINORYT

23X30 CM

2013

130,- €

SI.SI #4

LINORYT

23X30 CM

2013

130,- €

Shibito #2

akryl na plátne

60x80 cm

2012

800, -€

Shibito #4

akryl na plátne

55x46 cm

2012

600, -€

Found footage #7

akryl na plátne

40x30 cm

2013

350, -€

Found footage #8

akryl na plátne

40x30 cm

2013

350, -€

Shortcut

akryl na plátne

50x50 cm

2013

450, -€

48°53’405”N 22°23’296”E

akryl na plátne

90x70 cm

2013

1500,- €