Maliarska tvorba Petra Sojku (1982) sa rozvíja viacerými smermi súčasne. Cítiť v nej hĺbavosť a zanietenie pre klasické kvality maľby, čím vykazuje črty príznačné pre absolventa štúdia u prof. Jána Bergera na VŠVU. Netypicky pre príslušníka svojej generácie sa venuje prednostne olejomaľbe a klasickým maliarskym žánrom akými sú akt, zátišie, portrét či krajina. Nepristupuje k nim však anonymne - vo všetkých prípadoch ide výhradne o obrazy autorovho osobného života, skutočne prežitých situácií a zážitkov. Či sú to intímne výjavy z vlastnej domácnosti, rodinných stretnutí či fotografie náhodných neznámych na “žúroch”, vždy sú autentickým záznamom, akýmsi vizuálnym denníkom autora. Sojka svoju tvorbu neukotvuje v jedinom poli, v rámci zobrazujúceho (figuratívneho) maliarstva sa pohybuje od fotorealistických polôh až po veľmi osobnú, symbolickú príbehovosť. Stmeľujúcim prvkom jeho malieb je sklon k lyrickosti, jemnosti a snovej zádumčivosti, ktorá sa neprejavuje iba v obsahu, ale i vo formálnych prvkoch diel. I keď plátno niekedy ozvláštni hrubým pastóznym farebným akcentom, väčšinou maľuje v tenkých “staromajstrovských” vrstvách (lazúrach), dosahujúc tak tlmenú žiarivosť svojich objektov a postáv.Q ... Zistiť dostupnosť diela v galérii | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository


Zámok č.3 - Vianočný motív

95 x 120 cm

olej na plátne | oil on canvas

2014

Q

 

 

Vianoce č.2

40 x 40 cm

olej na plátne | oil on canvas

2013

Q

 

Vianoce č.1

40 x 60 cm

olej na plátne | oil on canvas

2013

Q

Kráľova Hoľa

50 x 75 cm

olej na plátne | oil on canvas

2009

Q

Festa do josh

60 x 90 cm

olej na plátne | oil on canvas

2009

Q

Kreslo (hnedé)

70x50 cm

olej na plátne | oil on canvas

2007

1700 EUR

R

Palo a Palo

55 x 75 cm

olej na plátne | oil on canvas

2008

1850 EUR

R

Autoportrét so sandálmi

60 x 40 cm

olej na plátne | oil on canvas

2006

1700 EUR

R