Kristína R. Mésároš (1981) patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí na scénu súčasného vizuálneho umenia nastúpili v posledných desiatich rokoch. Absolventka ateliéru grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (V. Kolenčík) pre seba ešte počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Vo svojej tvorbe preferuje imaginatívne námety podmienené vlastnými zážitkami a osobnými skúsenosťami. Inšpirácie a často i konkrétne obrazy Kristína nachádza na exotických miestach ďalekých krajín, požičiava si ich z historických fotografií, alebo ich fotoaparátom loví v banalitách okolitého sveta. Neustále skúmaný vzťah človek-krajina odkazuje k tradičným polohám ilustratívnej či symbolickej maľby. Významový minimalizmus však rozprávané príbehy znejasňuje a zdanlivo ustálenú poetiku výjavov vždy narúšajú nenápadné podvratné momenty.

Kristína R. Mésároš (1981) is one of a very strong group of young painters that has appeared on the contemporary visual arts stage over the last decade. She is a graduate (studio of V. Kolenčík) of the Academy of Fine Arts, Bratislava. Kristina discovered painting to be her favourite means of self-expression early, during her studies at the Academy. In her artwork, she prefers imaginative themes evoked by her own personal experience, finding inspiration, often even actual images, in exotic locations in distant countries. She also “borrows” inspirational moments from historical photographs, or “hunts” for them among the apparently “ordinary” aspects of her everyday surroundings. Her works refer to the traditional imagery of illustrative or symbolic painting, and in them she is continually examining the narratives of the relationships of the human to the rest of nature. However, the stories are blurred by the semantic minimalism of her works, and the seemingly settled poetics of their scenes are always disturbed by subtle, subversive moments. 

Svoje obrazy prežívam...
— k.m.
I live my pictures…
— k.m.

Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository


GHOST TRAP

2014

AKRYL NA PLÁTNE | ACRYLIC ON CANVAS

110 X 120 CM

1800,- €

Dúha for sale

2014

AKRYL NA PLÁTNE | ACRYLIC ON CANVAS

125 X 130 CM

2200,- €

Voodoo people

2011

akryl na plátne | acrylic on canvas

40 x 30 cm

700,-€

 

Jump

2013

akryl na plátne | acrylic on canvas

40 x 30 cm

350,- €

Vulcano

40x40 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2014

500,- €

Winter dream

96x135

akryl na plátne

2013

2100,- €

Helena padá ďaleko od stromu

90x120

akryl na plátne

2013

1700,- €

No fish soup today

90x120

akryl, olej na plátne

2012

1700,- €

Treasure box

120x150

akryl na plátne

2012

2000,- € 

The Hunter

90x120

akryl na plátne

2009

1600,- €

Voodoo people

90x95 cm

akryl na plátne

2013

1400,- €

Vulcano

24x30 cm

akryl na plátne

2012

300,- €

Hladina ustálená

25x30 cm

akryl na plátne

2012

300,- €

Memory of the man at the pool

100x70 cm

akryl na plátne

2013

1150,- €

Surface

155x120 cm

akryl na plátne

2012

 

Dielo vo vlastníctve galérie

Back in mind

70x100 cm

akryl na plátne

2013

1150,- €

We don't need a sunrise

90x120 cm

akryl na plátne

2013

1700,- € 

Illumination

175x120 cm

akryl na plátne

2013

2500,- €

Golden child

95x90 cm

akryl na plátne

2013

1250,- €

Yellow boat of hope

100x90 cm

akryl na plátne

2013

dielo-predane.jpg

Spomienky na budúcnosť

30x40 cm

akryl na plátne

2013

420,- €

.jpg

Night fly

40x45 cm

akryl na plátne

2013

r.png

Čakanie na noc

25x30 cm

akryl na plátne

2012

320,- €

Prelet

45x60 cm

akryl na dreve

2012

 

 

dielo-predane.jpg

Futurama

35x40 cm

akryl na plátne

2012

420,- €

Fatamorgana

45x60 cm

akryl na dreve

2012

540,-€

Dog days

45x60 cm

akryl na dreve

2012

540,-€

Svetlonos I

45x60 cm

akryl na dreve v ráme

2013

540,-€

Svetlonos II

45x60 cm

akryl na dreve v ráme

2013

540,-€

Mladosť pochabá

45x60 cm

akryl na dreve v ráme

2013

650,-€


dielo-predane.jpg

Dielo je predané

dielo-rezervovane.jpg

Dielo je rezervované

Zistiť dostupnosť diela