Pokiaľ sa s tvorbou Veroniky Šramatyovej (1977) stretávame po prvýkrát, môžeme sa ľahko stať obeťou mystifikácie. Nielen formou, ale i obsahom svojich diel sa autorka neustále pohráva s možnosťami vytvávať ilúzie. Zamieňa médiá, vymieňa ich funkcie, preveruje kritické myslenie i vkus divákov. A možno i seba samej. Ide o jednu z najpresvedčivejších a najzarytejších “fotorealistiek” našej umeleckej scény, no napriek tomu je maľba iba nástrojom, nie cieľom jej umeleckého snaženia.

Tento paradox sa ako hlavný princíp nesie celou jej tvorbou. Vytvára cykly obrazov, ktoré súvždy ešte niečím iným: predmetom obchodu s inými umelcami (Barter Collection) či infiltrácie do systému inštitucionálnych zbierok (Expanding Collection), hľadaním zmyslu umeleckej práce (Hobby Painting) či pátraním po vizuálnej forme vlastných spomienok (Vchody). Nastražené pasce na divákovu pozornosť čakajú i v zdanlivo “neškodných”historizujúcich maľbách súčasných náhodných či inscenovaných situácií. Tak sa na technicky dokonalom pseudo-barokovom obraze ocitne napríklad automobil, mladý muž v bermudách, či horiaca Dimitrovka.

Autorka sa pohráva s vlastným umeleckým bytím, ktorému neustále sama kladie otázky. Dostala by sa do zbierky Slovenskej národnej galérie bez toho, aby jej venovala jej vlastnú podobizeň? Sú klasické kvality maľby ešte stále aktuálnou hodnotou umenia? Kde sú hranice intímnej sféry človeka, ktorý sa rozhodne stať sa umelcom? Čo odlišuje jej prácu od diel “víkendových” či gýčových maliarov? Rozkrývanie jednotlivých vrstiev myšlienkového procesu, ktorý stojí na pozadí Šramatyovej diel, je tvorivé, zábavné a obohacujúce. Aj preto patrí k zásadným osobnostiam aktuálneho umenia na Slovensku.Sunny Lakes

Hobby Painting II

olej na dreve | oil on wood

32,4 x 33,7 cm (s rámom | framed), 20 x 21 cm (bez rámu | no frame)

2012-14

890,- €

 

Pribina

Hobby Painting II

olej na dreve | oil on wood

18,5 x 23,5 cm (s rámom | framed), 8,8 x 13,7 cm (bez rámu | no frame)

2012-14

690,- € (bez rámu 600,-€)

 

Výbuch v Matadorke

Hobby Painting II

olej na dreve | oil on wood

45,5 x 88 cm (s rámom | framed), 34 x 76 cm (bez rámu | no frame)

2012-14

1290,- €

 

Bučina

Beauty of Slovakia

gvaš na papieri | gouache on paper

9 x 13 cm

2010-14

590,- €

 

Duslo Šaľa

Beauty of Slovakia

gvaš na papieri | gouache on paper

9 x 13 cm

2010-14

590,- €

 

Light I. (Banská Štiavnica)

gvaš na papieri | gouache on paper

9 x 13 cm

2014

400,- €

 

Skleník | Greenhouse

gvaš na papieri | gouache on paper

13 x 9 cm

2014

590,- €