Mladá umelecká dvojica Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič prerazila na výtvarnej scéne predovšetkým prostredníctvom malieb vytváraných s použitím techniky pyrografie. Jedno z týchto diel sa umiestnilo na prvom mieste súťaže VÚB Maľba roka v roku 2011.

Po štúdiu na košickej ŠÚV absolvovali štúdium na VŠVU v Bratislave, kde diplomovali v roku 2011. Mitríková (*1986) študovala v ateliéri keramiky u Ivice Vidrovej a v ateliéri maľby u Ivana Csudaia. Demjanovič (*1985) študoval v ateliéri intermédií u Antona Čierneho. Aj keď se obaja úspešne venujú odlišným formám umenia, spolu ich spája spoločný projekt vypaľovania pyrografií. 

Vo svojich dielach pracujú s viacerými motívmi spojenými s našim geopolitickým priestorom: kresťanské a pohanské tradície, mysticismus, poverčivosť a poverové rozprávanie, história a jej mystifikácie, verejné masové spoločenské udalosti, folklór a folklorizmus, nacionalismus… Pri tvorbe svojich obrazov často využívajú naratívne postupy z historických figurálnych kompozícií a krajinomalieb. Pravidelne vystavujú na Slovensku aj v zahraničí a absolvovali rezidencie vo Švajčiarsku či Holandsku. Sú zastúpení vo viacerých zbierkach, napr. v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérie, Novohradského múzea a ďalších.DIELA DOSTUPNÉ V DEPOZITE GALÉRIE | THE WORKS IN THE GALLERY’S REPOSITORY.

 

 

Na jazere

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

88 x 125 cm 

2014

1450,- €

Zjavenie

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

2014

2600,- €

Tatranská príšera

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

2014

3300,- €

 

Aténsky triptych

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

360 x 170 cm 

2015

7500,- €