Hlavnou vizuálnou kvalitou veľkej časti maľby Evy Činčalovej (1982) je maliarska transformácia digitálneho obrazu. Rozostrovanie, plošnosť, či neprirodzene kontrastná farebnosť formálne vyjadrujú odosobnený princíp súčasnej recyklácie obrazov. Námety tvorby od svojich začiatkov na bratislavskej VŠVU autorka nachádza v maliarskych žánroch, ktoré sa dostali na hranicu klišé. Charakterizuje ju originálna symbióza námetov tradičného žánrového maliarstva a aktuálneho výtvarného jazyka.

Výrazný obrat tvorbe mladej výtvarníčky nastal po návrate z dlhšieho študijného pobytu v Indonézii. Táto skúsenosť sa stala jej odrazovým mostíkom k zužitkovaniu predošlých experimentov a jasnejšej formulácii vlastného umeleckého programu. V prvých “pobalinézkych” obrazoch je hlavnou témou priehľad do krajiny, s významnou úlohou svetelných scenérií (blesky, hviezdy, nočné pohľady) a ich dramatická interakcia s krajinnými elementami (vodou, morom, horami). Zábery rozbúrenej vody alebo bleskov nad krajinou opäť necháva prejsť neosobným pôsobením digitálneho spracovania a dopĺňa vlastnou, emotívnou maliarskou stopou. Tento moment rozporu v jej obrazoch vytvára atmosféru fantastického a predsa familiárneho prostredia, naivného romantizmu podaného s ironickým nadhľadom súčasnej “post-pop” vizuality. Autorkiným spracovaním námety strácajú svoje prvoplánové asociácie. Obrazy opúšťajú svoje pôvodné súvislosti a miesta - komunikujú spôsobom bližším súčasnému divákovi. Neskoršie diela už pracujú s materiálom prenesenej reality, spomienok a nájdených obrazov ako útržkov zo vzdialeného sveta, jeho rituálov a “pohľadnicových” momentov videných cez optiku digitálnej civilizácie.

V posledných rokoch autorka začala pracovať na niekoľkých nových projektoch, ktoré do jej tvorby vniesli zaujímavú dynamiku. Použitie nájdeného obrazového materiálu (technických plánov a skíc) znovu otvorilo jej uvažovanie o krajinomaľbe a priestorovej výstavbe v rámci obrazu. Okrem toho sa pustila do odvážnejších významových hier a rozvinutiu komplikovanejších ideových rovín.  Maliarka neustále rozširuje svoje umelecké prieskumy o ďalšie oblasti a vnáša tak do vlastnej tvorby stále nové prekvapivé momenty.

 

Diana Majdáková


Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability.

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository.


Brunch

2014

100x100 cm

olej na plátne | oil on canvas

Bath

2014

90x90 cm

olej na plátne | oil on canvas

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant

2014

100x100 cm

olej na plátne | oil on canvas

2600 EUR

R

Christmas tale

2014

100x100 cm

olej na plátne | oil on canvas

2600 EUR

R

Homework 3

2015

33x33 cm

gvaš na papieri | gouache on paper

350 EUR

R

Homework 2

2015

33x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

350 EUR

R

Homework 1

2015

33x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

350 EUR

R

I love you, Philip M.

2015

33x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

350 EUR

R

Tea time

2015

33x33 cm

gvaš na papieri | gouache on paper

350 EUR

R

S Dianou

2015

24x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

370 EUR

Q

Eva

2015

33x24 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

390 EUR

Q

Homework 5

2015

33x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

350 EUR

Q

Homework 4

2015

33x33 cm

gvaš na papieri | gouache on paper

350 EUR

R

Sweet

2015

33x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

350 EUR

R

S Kristínou

2015

24x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

370 EUR

R

S Andreou

2015

33x33 cm

akvarel na papieri | aquarel on paper

370 EUR

R

Walk

2015

33x33 cm

gvaš na papieri | gouache on paper

370 EUR

R

Drozd

2005

120x90 cm

olej | oil on canvas

1550 EUR

Q

Bitka o emailové vajce

2005

120x90 cm

olej | oil on canvas

1550,- €

R

Way to heaven I.

2009

90x120 cm

olej | oil on canvas

2900,- €

(cena za diptych Way to heaven 5500,- €)

Q

Way to heaven II.

2009

90x120 cm

olej | oil on canvas

2900,- €

(cena za diptych Way to heaven 5500,- €)

Q

November

2013

90x120 cm

olej

2500,- €

Q

Leave!?

2013

90x120 cm

olej

2200,- €

Q