Mladý maliar Juraj Toman (1985) sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na maľbu krajiny a mestských priestorov. Znovu otvára a prehodnocuje žáner krajinomaľby najmä z hľadiska jej naratívnych kvalít. Poznávacím znakom Tomanových malieb je viacúrovňové chápanie priestoru. Rozvrstvuje ho podobne, ako to robí ľudské vnímanie - vždy pracuje s viac ako jedným časopriestorom. Tento princíp sa v obrazoch Juraja Tomana prejavuje ako simultánne maľovanie dvoch rovín zobrazovanej krajiny či urbánneho priestoru na jednom plátne. Nevyhýba sa istej nostalgii - kedy premiešavanie toho, čo bolo / bude / mohlo byť, pôsobí ako znázornenie čohosi chýbajúceho, neúplného v tom, ako sa svet javí “tu a teraz”. Niekedy sa ocitáme v minulosti, inokedy v prítomnosti, stále máme možnosť medzi týmito vrstvami prepínať, “preostrovať” pohľad na inú úroveň reality. Najinšpiratívnejšími sú pre Tomana vyprázdnené ulice mesta, vrátane jeho “nemiest” - opustených, nefunkčných, logiku postrádajúcich exteriérov. Na prechod do inej reality nás špeciálne neupozorňuje, zrak diváka do nej najčastejšie nechá jednoducho “prepadnúť” v druhej polovici obrazu. Používa presvedčivé prostriedky aktuálneho výtvarného jazyka, nie však bez jemnej prímesi “retro” výrazu. Juraj Toman je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ateliér Klaudie Kosziby) a  Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2014 získal titul ArtD (doktor umení).Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository


Prechádzka v parku

olej na plátne | oil on canvas

160x200 cm

2013

2000 EUR

R

december

December

olej na plátne | oil on canvas

75 x 100 cm

2014

1000 EUR

R

Mólo

olej na plátne | oil on cnavas

130 x 200 cm

2011

2500 EUR

R

Futbalisti

olej na plátne | oil on canvas

50 x 70 cm

2015

600 EUR

R

Jún

olej na plátne | oil on canvas

30 x 30 cm

2015

400 EUR

R

Koniec septembra

olej na plátne | oil on canvas

135 x 115 cm

2015

1500 EUR

R

Spiaca

olej na plátne | oil on canvas

150 x 100

2010

1500 EUR

R

Hranica lesa

olej na plátne | oil on canvas

150 x 180 cm

2011

1300 EUR

R

Pol tretej

olej na plátne | oil on canvas

46x20 cm

2014

1800 EUR

Q

Domček

olej na plátne | oil on canvas

65x65 cm

2014

1000 EUR

Q

Veľká mláka

olej na plátne | oil on canvas

170x135 cm

2013

1200 EUR

Q

Možno Iljon Tichý

olej na plátne | oil on canvas

140x200 cm

2014

2000 EUR

Q

Park v Banskej Bystrici

olej na plátne | oil on canvas

2013

1200 EUR

Q

Stará škola

olej na plátne | oil on canvas

170x135 cm

2013

900 EUR

Q

Bez názvu

olej na plátne | oil on canvas

120x90 cm

2013

600 EUR

Q

Ping-pong

olej na plátne | oil on canvas

40x40 cm

2013

350 EUR

Q

Začiatok leta

olej na plátne | oil on canvas

90x70 cm

2014

1200 EUR

Q

Červené zore

olej na plátne | oil on canvas

30x30 cm

2014

350 EUR

Q

Koniec augusta

olej na plátne | oil on canvas

175x135 cm

2012

2000 EUR

Q