VÝSTAVNÝ PROGRAM 2019

      Galéria Schemnitz sa dlhodobo profiluje ako progresívny priestor mapujúci inovatívne tendencie súčasného vizuálneho umenia. Vo svojej doterajšej činnosti predstavila väčšinu najvýraznejších osobností nastupujúcej a strednej umeleckej generácie.
Koncepcia výstavného programu na rok 2019 nadväzuje na tento prístup s cieľom predstaviť autorov, ktorí majú potenciál ovplyvňovať smerovanie súčasného vizuálneho umenia na Slovensku a zaujať aj v medzinárodnom kontexte. 
Výstavný program Galérie Schemnitz sme v roku 2018 zahájili predstavením domácej maľby, s presahmi ku konceptu i osobnej angažovanosti v podaní Lucie Dovičákovej a Matúša Lányiho. Pokračovali sme Ne/aktivistickou výstavou, ktorá aktivistická bola aj nebola zároveň. Jiří David predstavil svoje najnovšie maľby a fotografie, Ivana Šáteková vystavila angažované sochy, grafiky aj radikálne výšivky Hore hajl – dole hajl. Tretia výstava spájala poetické, spoločensky mimoriadne naliehavé výpovede českého multimediálneho autora Pavla Mrkusa a videá najradikálnejšieho z pionierov aktivistického umenia na Slovensku Tomáša Rafu. Rok sme ukončili autorskou výstavou Kristíny Mésároš “Čas / TIME” v ktorej predstavila svoje aktuálne maľby.

Pre rok 2019 sme sa rozhodli nadviazať na viaceré témy naznačené v roku 2018 a predstaviť tvorbu domácich a svetových autorov, ktorí svojou tvorbou predstavujú angažované a spoločensky dôležité témy.

Pôvodný (nerealizovaný) plán výstav pre rok 2019 a predbežné termíny:
Výstavy
Oto Hudec / Danka Krajčová, hosť: Lukáš Houdek (CZ), kurátor: Juraj Čarný, 8.2. – 24. 3. 2019; 
Zdena Kolečková (CZ) / The Centre for Political Beauty (D): ECO/ACTIVISM, kurátor: Juraj Čarný, 29.3. – 5. 5. 2019; 
Stano Masár: Duchampov byt, hosť: Tomáš Vaněk, kurátor: Juraj Čarný, 10. 5. –23.6. 2019; 
Martin Knut / Magda Stanová: Aj keby to bolo ľahké, tak by som to vzdal. Kurátor: Richard Gregor,28.6. – 11. 8. 2019; 
Monogramista T.D. / Veronika Šramatyová, kurátorka: Mira Putišová – Sikorová,16. 8. – 29.9. 2019; 
Prieskum VŠVU / AUBB, kurátorka: Martina Ivičič, 4. 10. –17. 11. 2019. 

Keďže odborná komisia FPU sa rozhodla výstavné a sprievodné aktivity našej galérie v roku 2019 nepodporiť, museli sme pristúpiť k príprave a organizácii kvalitného alternatívneho výstavného programu i s prihliadnutím na zložité podmienky hladania alternatívnych zdrojov na financovanie výstavnej a prezentačnej činnosti galérie..

Upravený výstavný plán:

Olja Triaška Štefanovič (SK) | Ján Triaška (SK) (od 3.5.2019)

Projekt bude realizovaný vďaka podpore Fondu na podporu národnostných menšín - srbská menšina

Edina Seleskovič (USA) “Think Freedom” (od 14.6.2019)

Realizácia projektu je podmienená podporou zo strany US Ambassy

Kristián Németh “No balance” (Júl - August 2019)

Projekt je podmienený podporou zo strany Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (apríl 2019)

Roland Farkas: “Retrospektíva” (Aug - sept.2019)

Projekt je podmienený podporou zo strany Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (apríl 2019)

Zdena Kolečková (CZ) | CenteR for political beauty (DE) (október 2019)

Projekt bude realizovaný vďaka podpore FUD Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (ČR) a súkromných donorov

András Cséfalvay: “No Future” (nov - Dec 2019)

Projekt je podmienený podporou zo strany Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (apríl 2019)