ERIK ŠILLE

Erik Šille (1978) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2000-2006) u profesora Ivana Csudaia, kde bol v rokoch 2006 až 2010 doktorandom. Bol súčasťou mikrogenerácie maliarov, ktorí sa postarali o dnes už legendárny návrat maľby do slovenského súčasného umenia.

Jeho tvorba zaujala odbornú i laickú verejnosť už v prvých rokoch po začatí štúdia svojimi výnimočnými maliarskymi kvalitami a aktuálnym vizuálnym jazykom. Charakteristickým je preňho používanie digitálneho obrazu ako hlavnej predlohy maľby. Počítačom modifikované priestorové modelovanie či grafické nuansy typické pre prácu v počítačových programoch, precíznosť v prevrstvovaní rovín a kombinovaní plôch, extrémna čistota línií či žiarivé, súvislé plochy farieb, ktorých pôsobenie umocňuje rýchla a flexibilná technika akrylovej maľby tvoria základ jeho vizuálneho jazyka. Počítačové hry, hackerské komunitné weby či japonské manga a hentai komiksy výrazne ovplyvnili už prvotné formovanie jeho maliarskeho námetového repertoáru. Neskôr k nim primiešal aj miestny soc-pop folklór, ktorý, paradoxne, prepája so súčasnými medzinárodnými kultúrnymi ikonami.

Svojou tvorbou živo komentuje aktuálny svet prostredníctvom neustáleho mapovania jeho pokleskov, paradoxov a malých či väčších problémov. Následné zakonzervovanie a „posvätenie“ médiom maľby je preňho priam rituálnym úkonom. Väčšinou sa zameriava na všeobecne známe symboly, ktoré zasadzuje do vlastných, absurdných vzťahov odohrávajúcich sa vo fiktívnych urbánnych priestoroch. Šille vo svojich obrazoch popkultúru kritizuje a zároveň obdivuje, občas moralizuje a vzápätí hodnotí s ironickým odstupom. Vyprázdnené znaky a značky v kombinácii s rozprávkovými postavičkami, ohrozenými živočíchmi a komixovými hrdinami mu slúžia ako stafáž výjavov plných deja. Ľahko identifikovateľné symboly pôsobia ako funkčné návnady priťahujúce pozornosť publika. Aj preto je jedným z výtvarníkov, ktorí prostredníctvom rozmanitých aktivít a používaním výrazných, zrozumiteľných vyjadrovacích prostriedkov komunikujú aj za hranicami odbornej a umeleckej komunity. 

Vystavoval na mnohých prestížnych adresách na Slovensku i za hranicami. Patrí k umelcom, ktorých nevynechá žiadna dôležitá prehliadka či publikácia o stave slovenskej umeleckej scény. Je držiteľom viacerých umeleckých ocenení. V roku 2010 sa stal laureátom Ceny Nadácie Tatra banky, dva krát bol oceneným finalistom súťaže VÚB maľba roka, kde v roku 2009 získal 1. miesto. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie, v zbierke Európskeho parlamentu a u mnohých popredných súkromných zberateľov. Pochádza z Rožňavy, žije a pôsobí v Bratislave.

Diana Majdáková

Erik Šille (1978) was a student of Professor Ivan Csudai at the Academy of Fine Arts in Bratislava from 2000 to 2006 and completed PhD studies there between 2006 and 2010. He was part of the “micro-generation” of painters responsible for what is today known as the legendary return of painting to Slovak contemporary art. 

Both experts and the general public became interested in Erik’s artwork soon after he began his studies at the Academy, which can be attributed to the unique qualities and up-to-date expressive idiom of his works. Šille typically uses a digital image as the starting point for a painting. Computer-modified spatial modelling, graphical nuances characteristic of computer programs, accuracy in overlaying planes and combining fields, extreme purity of line, and bright continuous areas of colour, all with their impacts enhanced by the fast and flexible techniques of acrylic painting, are at the core of his visual language. Computer games, hackers’ community networks, and Japanese Manga and Hentai comics made a significant impact on the initial development of his repertoire of motifs. Later, he began to add motifs drawn from the local social milieu and pop culture, paradoxically seasoned with contemporary international cultural icons.

Šille vividly comments on today’s world by constantly mapping its misdemeanors, paradoxes and problems, large and small. He sees memorializing and “sanctifying” these things through the medium of painting as almost ritualistic action. Frequently using well-known symbols placed in absurd situations within fictive urban spaces, Šille’s paintings both criticize and glorify pop culture. He moralises occasionally, only to switch immediately to evaluation from an ironical distance. The “emptied” symbols and marks, combined with fairy-tale figures, images of endangered animals, and comic book characters are the staffage in scenes full of stories. Šille’s use of easily identifiable symbols that attract viewers’ attention, the expressive and accessible means of communication in his paintings, and his engagement in various public activities make him one of the few artists who communicates beyond the scope of the expert and artist communities.

Erik Šille’s work has been exhibited at prestigious addresses in Slovakia and abroad, and he is among those select artists always included in important Slovak art exhibitions and in publications on the state of the Slovak art scene. He has also received a number of art awards. In 2010, he was laureate of the Tatra Banka Foundation Prize; and he has been in the finals of the VÚB’s Painting of the Year contest twice, winning first place in 2009. His works can be found in the collections of the Slovak National Gallery, the European Parliament, and renowned private art collectors. Originally from Rožňava, he currently lives and works in Bratislava.Q ... Zistiť dostupnosť diela v galérii | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository.


Keep your country clean

140 x 170 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

Q

Sleeping water IV - feeding

140 x 160 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

Q

Epic fail

140 x 160 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

Q

I'm lucky

140 x 150 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

V jebnote je sila

140 x 160 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

Q

Family portrait I

190 x 150 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2014

Q

Na ceste

40 x 40 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2011

Q

Zastávka

25 x 35 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2015

Q

the Adventures of Junshi and Stillborn

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2013

Q

the Adventures of Junshi and Stillborn

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2013

Q

Exodus

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2015

Q

buď opatrný

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2015

Q

the Adventures of Junshi and Stillborn

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2013

Q

kto je tu kráľ?

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2013

Q

Rest in peace

102 x 44 x 33 cm

akryl na preglejke | acrylic on plywood

2014

Q

EU.fória

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2015

Q

drink.food.love

21 x 29 cm

akvarel | watercolour

2015

Q

The Adventures of Junshi and Stillborn III

55 x 90 cm

serigrafia | serigraph

2013

Q

At the heart of it all

33 x 45 cm

sieťotlač | serigraph

2010

R

I am slowly

33 x 45 cm

sieťotlač | serigraph

2010

R

hope

14 x 18 cm

linoryt | linocut

2015

R

Spiaca voda I.

140 x 170 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2014

Q