KRISTÍNA MÉSÁROŠ

Kristína R. Mésároš (1981) patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí na scénu súčasného vizuálneho umenia nastúpili v posledných desiatich rokoch. Absolventka ateliéru grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (V. Kolenčík) pre seba ešte počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Vo svojej tvorbe preferuje imaginatívne námety podmienené vlastnými zážitkami a osobnými skúsenosťami. Inšpirácie a často i konkrétne obrazy Kristína nachádza na exotických miestach ďalekých krajín, požičiava si ich z historických fotografií, alebo ich fotoaparátom loví v banalitách okolitého sveta. Neustále skúmaný vzťah človek-krajina odkazuje k tradičným polohám ilustratívnej či symbolickej maľby. Významový minimalizmus však rozprávané príbehy znejasňuje a zdanlivo ustálenú poetiku výjavov vždy narúšajú nenápadné podvratné momenty.

Diana Majdáková

Kristína R. Mésároš (1981) is one of a very strong group of young painters that has appeared on the contemporary visual arts stage over the last decade. She is a graduate (studio of V. Kolenčík) of the Academy of Fine Arts, Bratislava. Kristina discovered painting to be her favourite means of self-expression early, during her studies at the Academy. In her artwork, she prefers imaginative themes evoked by her own personal experience, finding inspiration, often even actual images, in exotic locations in distant countries. She also “borrows” inspirational moments from historical photographs, or “hunts” for them among the apparently “ordinary” aspects of her everyday surroundings. Her works refer to the traditional imagery of illustrative or symbolic painting, and in them she is continually examining the narratives of the relationships of the human to the rest of nature. However, the stories are blurred by the semantic minimalism of her works, and the seemingly settled poetics of their scenes are always disturbed by subtle, subversive moments. 

Svoje obrazy prežívam...
— k.m.
I live my pictures…
— k.m.

FILM GALÉRIE SCHEMNITZ O Kristíne R.mésároš  POd povrchom



Nová kolekcia - NO GROUND 2017

 
Harvest I, acrylic on canvas, 90x95cm, 2017.jpg

Harvest I

akryl na plátne / acrylic on canvas

90 x 95 cm

2017


Harvest I

akryl na plátne / acrylic on canvas

90 x 95 cm

2017


Harvest III

akryl na plátne / acrylic on canvas

90 x 95 cm

2017


let it bee

akryl na plátne / acrylic on canvas

60 x 50 cm

2017


Mage

akryl na plátne / acrylic on canvas

130 x 150 cm

2017


Shinning

akryl na plátne / acrylic on canvas

130 x 150 cm

2017


Small Talk

akryl na plátne / acrylic on canvas

90 x 95 cm

2017


Wordless

akryl na plátne / acrylic on canvas

40 x 50 cm

2017


No ground

akryl na plátne / acrylic on canvas

40 x 50 cm

2017


Staršie diela autorky / Previous works


Side effect

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

77 x 83 cm

Picnic

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

77 x 83 cm

The trip

2008

akryl na plátne | acrylic on canvas

80 x 60 cm

Red sky

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

40 x 41 cm

Jump

2013

akryl na plátne | acrylic on canvas

40 x 30 cm

R

 

Vulcano

40x40 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2014

R

 

 

Frozen memories

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

120 x 125 cm

Q

 

The sun is rising and planes are disappearing

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

150 x 130 cm

Q

 

Ghost trap

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

110 x 120 cm

Q

 

Night sky people

kooperácia s Daelom Darweshom | with Dael Darwesh

2010

kombinovaná technika | mixed technique 

80 x 100 cm

Q

 

Voodoo people

2011

akryl na plátne | acrylic on canvas

40 x 30 cm

Q

 

The Hunter

90x120 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2009

Q

Vulcano

24x30 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2012

Q

 

 

Water in my skin

175x120 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

 

Dúha for sale

2014

akryl na plátne | acrylic on canvas

125 x 130 cm

Q

Faunov les

2011

akryl na plátne | acrylic on canvas

130 x 140 cm

Q

Little one

2009

akryl na plátne | acrylic on canvas

100 x 70 cm

Q

Ázia

2010

akryl na plátne | acrylic on canvas

60 x 70 cm

Q

Čierne dno

2011

akryl na plátne | acrylic on canvas

80 x 120 cm

Q

Winter dream

2013

akryl na plátne | acrylic on canvas

96 x 135 cm

Q

Helena padá ďaleko od stromu

2013

akryl na plátne | acrylic on canvas

90 x 120 cm

Q

No fish soup today

90x120 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2012

Q

Treasure box

120x150 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2012

Q

 

Voodoo people

90x95 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

Hladina ustálená

25x30 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2012

Q

 

Memory of the man at the pool

100x70 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

 

Back in mind

70x100 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

 

We don't need a sunrise

90x120 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

 

Illumination

175x120 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

 

Golden child

95x90 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2013

Q

 

Čakanie na noc

25x30 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2012

Q

 

Futurama

35x40 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2012

Q

 

Dog days

45x60 cm

akryl na dreve | acrylic on wood

2012

Q

 

Svetlonos I

45x60 cm

akryl na dreve | acrylic on wood

2013

Q

 

Mladosť pochabá

45x60 cm

akryl na dreve | | acrylic on wood

2013

Q