Matúš  Lányi

Matúš Lányi je hĺbavý a nábožensky založený introvert, ktorý vo svojich obrazoch nekompromisne konfrontuje svet sakrálny a svetský. V poslednej dobe až tak nekompromisne, že mu jeho úprimné úmysly niektorí prestávajú veriť. Charakteristickou črtou jeho tvorby je transformácia klasických, v širokom zmysle posvätných tém na nečakané a sakrálnemu svetu vzdialené formy súčasnej komerčnej civilizácie. Patrí k neveľkému počtu súčasných mladých umelcov, ktorí sa neboja experimentovať ani pracovať s historicky zaťaženými témami a dávať im nové významy a posolstvá. 

Matúš Lányi is a thoughtful and religious introvert, who uncompromisingly confronts the sacred and secular worlds in his paintings. Recently, he has been doing it so uncompromisingly that some have ceased to believe that his intentions are honest. A characteristic feature of his work is the transformation of typical (in a broad sense) sacred themes into unexpected forms which reflect our current civilisation, being very remote from the world of religion. Matúš Lányi is among a few contemporary artists who are not afraid to experiment or work with historically burdened topics, revealing new meanings and messages in them.IHS Series

Bikini V,  IHS series

2016

160 x 190 cm

olej na plátne | oil on canvas

 


Bikini V,  IHS series

2016

160 x 190 cm

olej na plátne | oil on canvas


Crucify Jordan!,  IHS series

2017

160 x 190 cm

olej na plátne | oil on canvas


Popes Wife Infula,  IHS series

2017

160 x 190 cm

olej na plátne | oil on canvas


Shoe II2,  IHS series

2016

160 x 190 cm

olej na plátne | oil on canvas


Shoe,  IHS series

2013

160 x 420 cm

olej na plátne | oil on canvas


Relikviáre


windows maľby