Jarmila Mitríková
& David Demjanovič

Young artist duo Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič entered the art scene with paintings using the technique of pyrography. One of these works won the competition called Painting – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists in 2011.

After finishing their study at High School of Visual Arts and Design in Košice, they both graduated from Academy of Fine Arts and Design in Bratislava in 2011. Mitríková (*1986) studied in Ceramic studio of prof. Ivica Vidrová and in Painting studio of prof. Ivan Csudai. Demjanovič (*1985) studied at Intermedia and Multimedia Department led by Anton Čierny. Although they both were successful in their own carriers, they became joined by their common project of pyrography burning.

In their work, they merge several motives connected to our geopolitical situation such as Christian and pagan traditions, mysticism, superstitiousness and superstitious stories, history and its mystification, public mass social events, folklore and folklorism, nationalism etc. When creating their paintings, they frequently use the narrative techniques borrowed from historical figurative compositions and works of landscape-painting. Both artists regularly exhibit their work in Slovakia as well as abroad and they have participated in residencies in Switzerland and Holland. We can find their work in various collections, e.g. Slovak National Gallery collection, Nitra Gallery collection, Novohrad Museum and Gallery Lučenec collection etc. 

Mladá umelecká dvojica Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič prerazila na výtvarnej scéne predovšetkým prostredníctvom malieb vytváraných s použitím techniky pyrografie. Jedno z týchto diel sa umiestnilo na prvom mieste súťaže VÚB Maľba roka v roku 2011.

Po štúdiu na košickej ŠÚV absolvovali štúdium na VŠVU v Bratislave, kde diplomovali v roku 2011. Mitríková (*1986) študovala v ateliéri keramiky u Ivice Vidrovej a v ateliéri maľby u Ivana Csudaia. Demjanovič (*1985) študoval v ateliéri intermédií u Antona Čierneho. Aj keď se obaja úspešne venujú odlišným formám umenia, spolu ich spája spoločný projekt vypaľovania pyrografií. 

Vo svojich dielach pracujú s viacerými motívmi spojenými s našim geopolitickým priestorom: kresťanské a pohanské tradície, mysticismus, poverčivosť a poverové rozprávanie, história a jej mystifikácie, verejné masové spoločenské udalosti, folklór a folklorizmus, nacionalismus… Pri tvorbe svojich obrazov často využívajú naratívne postupy z historických figurálnych kompozícií a krajinomalieb. Pravidelne vystavujú na Slovensku aj v zahraničí a absolvovali rezidencie vo Švajčiarsku či Holandsku. Sú zastúpení vo viacerých zbierkach, napr. v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérie, Novohradského múzea a ďalších.Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository

E ... Dielo je súčasťou aktuálnej výstavy | The work is a part of current exhibition


Na jazere

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

88 x 125 cm 

2014

E

 

Výjav z prvomájového sprievodu

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

125x 78 cm

2014

E

Zjavenie

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

2014

R

Tatranská príšera

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

2014

R

Tatranská veštiareň

170 x 120 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2015

E

 

V parku

77,5 x 64,5 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2016

E

Procesia so zlatým zubom

75 x 65 cm

pyrografia na preglejke, plátkové zlato, kolorované lazúrami na drevo

pyrography on plywood, gold foil, coloured with wood dyers

2015

Z osláv zlatého zuba

62,5 x 43 cm

pyrografia na preglejke, kolorované lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2016

E

Inkrustovaná lebka baníka

70 x 50 cm

serigrafia na papieri (edícia 55 ks) | serigraphy on the paper

2015

E

Odhalenie bosorky

120 x 75 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2015

E

Hydra

170 x 120 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2015

E

Kŕmenie

120 x 62,5 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2016

E

Model

120 x 105 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2016

E

Übervemeno

120 x 85 cm

pyrografia na preglejke, kolorovaná lazúrami na drevo

pyrography on plywood, coloured with wood dyers

2016

E

Fašiangová scéna

výška 41 cm

pálená šamotová hlina, porcelán, akryl

fired chamotte clay, porcelain, acryl

2015

E

Hľadanie pokladu

výška 25 cm

pálená šamotová hlina, porcelán, akryl

fired chamotte clay, porcelain, acryl

2015

E

Karavan

výška 35 cm

pálená šamotová hlina, akryl

fired chamotte clay, acryl

2015

E

Lepenie kameňov živocou na strom

výška 32 cm

pálená šamotová hlina, porcelán, akryl

fired chamotte clay, porcelain, acryl

2015

E

Scéna z procesie

Výška 42 cm

pálená šamotová hlina, akryl

fired chamotte clay, acryl

2015

E

Obľúbený vedúci pionierskeho tábora (séria Kostnica)

výška 18 cm

pálená šamotová hlina, akryl

fired chamotte clay, acryl

2015

E

Funkcionár 1 (séria Kostnica)

výška 18 cm

pálená šamotová hlina, akryl

fired chamotte clay, acryl

2015

E

 

 

Funkcionár 2 (séria Kostnica)

výška 18 cm

pálená šamotová hlina, akryl

fired chamotte clay, acryl

2015

E

Seansa

výška 20 cm

pálená šamotová hlina, akryl | fired chamotte clay, acryl

2015

E

 

Aténsky triptych

pyrografia na preglejke | pyrography on plywood

360 x 170 cm 

2015

R