Robert Bielik

Robert Bielik (1963) je fascinujúci solitér slovenskej umeleckej scény. Svoj maliarsky program nachádzal v čase, kedy maľba prežívala na okraji záujmu "vysokého" umenia a teórie a zastávala úlohu zastaralého, nepružného média, ktoré nie je schopné sa rovnocenne zapojiť do aktuálneho umeleckého diskurzu. Rola romantického outsidera sa celkom prirodzene preniesla z média na jeho (niekoľkých) protagonistov. O to viac, keď romantizmus ako historický sloh dostal miesto aj vo výrazovom slovníku mladého začínajúceho tvorcu. Ten v dobe kraľovania videoartu a postkonceptuálnych tendencií vytrvalo pracoval s olejom, venoval sa figuratívnym námetom, nevyhýbal sa sentimentu a imaginácii, maľoval realisticky a úhľadne. V Bielikovom prípade ide o autentickú a uveriteľnú stratégiu, napriek obdobiu, v ktorom jeho obrazy vznikali a vznikajú. Vďaka dlhodobému zotrvávaniu v téme, ustáleným vyjadrovacím prostriedkom a cibreniu staromajstrovskej techniky bol Bielik nakoniec "znovuobjavený" ako maliar ponúkajúci alternatívu k aktuálnym maliarskym trendom. V súčasnosti nastupuje na popredné miesto, ktoré je v rámci všeobecne čitateľných tendencií vizuálneho umenia obsadzované maliarmi vracajúcimi sa k výrazovým i technickým kvalitám historickej maľby. Bielik však zdanlivo nerušene pokračuje vo vytýčenej ceste. Obrazové inšpirácie zjavne vychádzajú z bytostného jadra jeho osobnosti, kde sa prelínajú náboženské a filozofické motívy, alúzie na historické témy, ako aj osobné fascinácie i frustrácie. Autorove maľby diváka doslova pohlcujú nervy drásajúcim barokovým pátosom pripomínajúcim mu večné vanitas, aby ho v zápätí malým detailom (súčasným oblečením postáv, krabičkou cigariet, lietadlom na obzore) navrátili naspäť do súčasnej reality. Možno len o trochu inej, ako bola predtým... 

 

Diana Majdáková

Robert Bielik (1963) is a fascinating example of resilient individualism on the Slovak art scene. He was discovering his personal artistic direction at a time when painting was marginalized, surviving on the edges of “high” art and art theory, viewed as an obsolete, inflexible medium that did not merit consideration equal to that of other forms in the art discourse of the time. In addition, choosing at the beginning of his creative life to adopt historical Romanticism as his mode of expression resulted in the natural transfer of the role of “romantic outsider” from Bielik’s chosen medium to himself, or rather, to several different, externally perceived artistic personae. At a time when video art and post-conceptual movements reigned, he persistently worked with oils, devoting himself to figurative motifs, without deliberate avoidance of sentiment and imagination, painting with precision in the realist style. For Bielik, this was, and remains, an authentic and believable strategy, despite the times in which his approach to paintings originated. Thanks to his steadfast dedication to his artistic path throughout the years, his constancy in his means of expression, and his honing of old-master techniques, Bielik was at last “re-discovered” as a painter, offering a serious alternative to “up-to-date” trends in painting. Currently, he is gradually taking a lead among painters who have been returning to the means of expression and technical approaches of historical painting. However, Bielik seems unperturbed by this new station, and continues to follow his unique, established path. Visual inspirations evidently come first from the very core of his personality, where religious and philosophical motifs intertwine, then from allusions to historical topics and finally from personal fascinations and frustrations. This artist’s paintings literally absorb viewers through a nerve-wracking baroque pathos, illuminating the eternal vanity of human existence, and then - returning them to their current reality via a tiny, little detail (the modern clothing of the characters, a box of cigarettes, or an airplane on the horizon), however, perhaps, to a reality maybe just slightly different from the one they have previously known.Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability.

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery's depozitory.


Ohníky v zamrznutej kotline

2010

olej na plátne | oil on canvas

150 x 140 cm

R

 

Horiace pleso

2010

olej na plátne | oil on canvas

140 x 150 cm

R

 

Havarované lietadlá I.

2013

olej na plátne | oil on canvas

80 x 100 cm

Q

Havarované lietadlá II.

2013

olej na plátne | oil on canvas

80 x 100 cm

Q

 

Sväté ovce

2013

olej na plátne | oil on canvas

50 x 55 cm

R

 

Krava a havran

2013

olej na plátne | oil on canvas

50 x 60 cm

R

 

Malá pastierka

2013

olej na plátne | oil on canvas

70 x 100 cm

R

 

Nebezpečné šnorchlovanie

2015

olej na plátne | oil on canvas

140 x 190 cm

Q

 

Plamienkový potok

2014

olej na plátne | oil on canvas

170 x 150 cm

Q

 

Ladislav Medňanský sám

2014

olej na plátne | oil on canvas

140 x 200 cm

Q

Medňanský nad plesom

2014

olej na plátne | oil on canvas

100 x 120 cm

Q

 

Nočné šnorchlovanie I

2014

olej na plátne | oil on canvas

80 x 100 cm

Q

 

Nočné šnorchlovanie II

2014

olej na plátne | oil on canvas

80 x 100 cm

Q

Zenová mníška

1996

olej na plátne | oil on canvas

150 x 170 cm

Q

 

Zátišie s lebkami II

2007

olej na plátne | oil on canvas

100 x 120 cm

Q

Zátišie s lebkami III

2005

olej na plátne | oil on canvas

60 x 50 cm

Q

Zátišie s lebkami IV

2005

olej na plátne | oil on canvas

60 x 50 cm

Q

Zátišie so zajacmi, lebkou a knihou J.D.Salingera

2007

olej na plátne | oil on canvas

30 x 45 cm

Q

Hra

2005

olej na plátne | oil on canvas

100 x 120 cm

Q

Caravaggiovská kompozícia

2005

olej na plátne | oil on canvas

100 x 120 cm

Q

Zátišie s lebkou a kuriatkami

1999

olej na plátne | oil on canvas

50 x 55 cm

Q

Zátišie so zajacom, lebkou a parfémami

2003

olej na plátne | oil on canvas

60 x 50 cm

Q

Muž a vlk

2014

olej na plátne | oil on canvas

140 x 150 cm

Q

 

 

Muž a ovca

2014

olej na plátne | oil on canvas

140 x 150 cm

Q

 

Ovce a vlci

2014

olej na plátne | oil on canvas

140 x 150 cm

Q

 

Ježiško

2014

olej na plátne | oil on canvas

140 x 150 cm

Q

 

Ondrej | triptych

2006

olej na plátne | oil on canvas

40 x 100 cm

Q

 

Osem kúpajúcich sa ovečiek

2013

olej na plátne | oil on canvas

100 x 70 cm

Q

Mŕtvy baránok

2013

olej na plátne | oil on canvas

60 x 30 cm

Q

Vl'čik

2014

olej na plátne | oil on canvas

50 x 30 cm

Q

Séria Sväté ovce, svätí vlci

2014

olej na plátne | oil on canvas

24 x 30 cm

R

Séria Sväté ovce, svätí vlci

2014

olej na plátne | oil on canvas

30 x 30 cm

R

Séria Sväté ovce, svätí vlci

2014

olej na plátne | oil on canvas

30 x 40 cm

R

Ľadový útes

2013

olej na plátne | oil on canvas

70 x 100 cm

Q

Pohľad z okna

2007

olej na plátne | oil on canvas

150 x 140 cm

Q

 

 

Lebka v jazere

2009

olej na plátne | oil on canvas

150x140 cm

Q

 

Ramana Mahariši

2009

olej na plátne | oil on canvas

70 x 70 cm

Q

 

Lebky v lese

2009

olej na plátne | oil on canvas

70 x 80 cm

R

Ondrej a lebka

2010

olej na plátne | oil on canvas

70 x 80 cm

R

 

Spln

2010

olej na plátne | oil on canvas

50x55 cm

Q

 

Viktorka a lebka

2013

olej na plátne | oil on canvas

120x100 cm

Q

Košiar

2013

olej na plátne | oil on canvas

50x55 cm

Q

 

Horiace hríby

2008

olej na plátne | oil on canvas

150x170 cm

Q

Deti

2013

olej na plátne | oil on canvas

200x180 cm

Q

Rozhovor je hra

2012

olej na plátne | oil on canvas

190x160 cm

Q